„Zvířata musí být nakrmena a ošetřena každý den. V rostlinné výrobě je možné některé operace zajistit službou. U zvířat je to těžko představitelné. Proto je důležité, aby se v provozech živočišné výroby důsledně dodržovala pravidla hygieny a aby se opačné směny nepotkávaly. Dezinfenkce pracoviště je samozřejmostí,“ uvedla ředitelka Okresní agrární komory Kutná Hora a Územní organizace Zemědělského svazu ČR Kutná Hora Veronika Vraná  s tím, že práce ve stájích a dojírnách s ochrannými rouškami je o poznání náročnější než normálně.

Roušky mají podle ní připravené i traktoristé. „Přímo v traktoru nasazení není vyžadováno, ale pokud dojede do dílny nebo vychází mezi ostatní zaměstnance, stává se již rouška samozřejmostí jako pro ostatní obyvatelstvo,“ upřesnila Vraná. Přiznává ale, že v některých případech naráží pokyny vedoucí ke snížení nebezpečí zavlečení nákazy do podniků na odpor samotných zaměstnanců.

Nedostatek pomůcek a pracovníků

Více problematické jsou však nedostatky dezinfekčních a ochranných pomůcek na trhu. S vydanými omezeními se stávají hůře dostupné ochranné pomůcky pro pracovníky, kteří je běžně používali při práci na postřikovačích či v prašných provozech jako jsou mísírny směsí nebo třídičky brambor.

V zemědělských podnicích ale kvůli státem zavedeným opatřením budou chybět i zahraniční dělníci, jejichž příchod nyní prakticky ustal a bez nichž je dnes zajištění živočišné výroby těžko představitelné. Chybět ale budou také při pěstování zeleniny a ovoce, chmele či vinné révy.

„Proto ministr zemědělství vyzval studenty oborových vysokých škol, aby se zapojili do prací v zemědělském, potravinářském a lesnickém sektoru. K této výzvě se připojil také Zemědělský svaz ČR, který oslovil střední zemědělské školy a dobrovolníky z řad veřejnosti,“ uvedla Veronika Vraná s tím, že Agrární komora ČR vyvěsila podobnou výzvu na svém facebookovém profilu. Případným zájemcům slouží nový web agroprace.cz nebo databáze brigádníků na stránkách Zemědělského svazu ČR.

Poptávka po hovězím klesá

Zemědělci jako prvovýrobci jatečných zvířat by mohli být, co se týká odbytu a poptávky po českých výrobcích, spokojeni. S masivním rozšířením Covid-19 v zahraničí a především na západ od nás stoupá poptávka po zboží českého původu. Nemusí to tak být ale docela. Velmi totiž záleží na jatkách a jejich cílových odběratelích. Pokud dodávali maso a masné výrobky do restaurací, hotelů, školních jídelen a podobně, mají problém s odbytem a logicky se brání zvířata odebírat.

Podstatně nižší poptávka je po mase hovězím, které je dražší a domácnosti mají nižší spotřebu. Naopak stoupla spotřeba vepřového a kuřecího masa. Problém může být v tom, že řada lidí preferuje nákupy v obchodních řetězcích, které dodávají maso balené původem však z velké části vyprodukované v zahraničí. Na první pohled by se mohlo zdát, že balené maso je bezpečnější než to, které zákazník koupí přímo od řezníka. Šéfka okresní agrární komory ale zdůrazňuje, že opak může být pravdou.

„Když si ale spotřebitel uvědomí, že na maso v plastovém obalu mohly sahat desítky nakupujících při vybírání z regálu, je potencionální možnost přenosu viru rozhodně vyšší než u pultového prodeje v řeznictví. V samotném obchodě s masem je také mnohem menší počet zákazníků než v obchodech velkých řetězců. V neposlední řadě také dle dostupných informací koronavir vydrží na plastech i několik desítek hodin. Zakoupený výrobek sice může být nezávadný, ale potencionální nákazu si přeneseme na obalu, který doma vložíme do lednice k ostatním potravinám,“ uvedla.

Online reportáž

close Koronavirus v Česku info Zdroj: Deník zoom_in