Získaný certifikát má platnost tři roky. Mezi zkoumané oblasti patří řádná vodohospodářská správa, udržitelná hydrologická bilance, dobrá kvalita vody, ochrana důležitých oblastí spojených s vodou a další.

„Kvalitní voda je významným vstupem pro výrobu našich produktů. Je obnovitelným, avšak omezeným lokálním zdrojem, který je pro život nezbytný a sdílíme ho všichni. Certifikát standardu AWS, který nám byl udělen, nyní potvrzuje, že s vodou hospodaříme zodpovědně a udržitelně,“ uvedl ředitel výroby Philip Morris ČR Piotr Cerek.

Dalším úspěchem na poli udržitelnosti bylo pro kutnohorský výrobní závod Philip Morris ČR a.s. získání certifikace tzv. uhlíkové neutrality. Během auditu bylo třeba dokázat, že továrna neustále snižuje spotřeby energií (a tím i CO2), vylepšuje technologie a řídí projekty pro udržitelné fungování, které je šetrnější k životnímu prostředí.

Uhlíková neutralita je pojem označující snahu o neprodukování emisí CO2, případně produkování maximálně takového množství, jež je možné vyvážit projekty, které mohou oxid uhličitý vstřebat. Příkladem podobných kompenzačních prostředků může být vysazování stromů nebo odsávání CO2 z atmosféry. Cílem je nezanechávat uhlíkovou stopu, která zatěžuje životní prostředí. Zmíněná opatření by podle zastánců měla jít ruku v ruce s větší orientací energetiky na ekologičtější zdroje, tedy především vítr, slunce nebo biomasu.