„Porosty a rostliny mají potřebu vláhy rozdílnou v různém období. Půda byla tak vyprahlá, že současné srážky podpoří růst všech rostlin. O množství a kvalitě sklizně rozhodnou ještě teploty a množství a rozvržené srážek v následujících měsících,“ uvedl Miloš Buňka ze Zemědělské obchodní společnosti Kačina.

Stav podzemních vod ale deštivé počasí uplynulých dnů zřejmě neovlivní vůbec. „Dochází k nasycení vrchních vrstev půdy a k doplnění deficitu vláhové potřeby rostlin, což dává předpoklad k dobrému založení porostů plodin setých ve druhé polovině dubna a v květnu,“ vysvětlil Buňka.

Suché a teplé jarní počasí, které předcházelo květnovým dešťům, si už ale svou daň stačilo vybrat. Některé plodiny jako třeba mák či cibule vlivem sucha dokonce vůbec nevzešly a musely být zaorány.

Zákaz zalévání i napouštění bazénů

V důsledku dlouhotrvajícího sucha přistoupil již v polovině května Odbor životního prostředí, Městského úřadu Čáslav k zákazu zalévání trávníků a napouštění bazénů na celém území obce s rozšířenou působností (ORP). „Naše bezprostřední okolí je v rámci kraje jedno z nejpostiženějších a aktuálně máme deficit srážek v celkovém úhrnu jeden rok,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Čáslavi Michal Ryšán.

Ředitelka Okresní agrární komory Veronika Vraná zdůraznila, že řada obcí k těmto opatřením přistoupila už dříve. „Zákazy se týkají také umývání aut. Jsou i obce, kde je odběr pitné vody při dlouhotrvajícím suchu během dne ještě časově omezen,“ uvedla.

K regulaci odběru pitné vody ale může kromě úspory jejích zásob vést ještě jeden fakt: kapacita vodovodních potrubí, která nebyla v minulosti projektována na tak velké vteřinové průtoky. Těmi totiž dochází k poklesu tlaku ve vodovodních řadech, mnohdy i k výpadkům dodávek v odpoledních špičkách.

Podle Miloše Buňky by řešení by mohlo být doplňování a napouštění bazénů dovozem cisternami. Česko je podle něj zemí bazénů. „S jejich rostoucím množstvím stoupá spotřeba vody, ale i dezinfekčních přípravků. V zemědělství je poukazováno na každé přejetí postřikovače. Ale kde končí všechna chemie z bazénů a kolik jí je?,“ uzavřel.