"Tímto krokem společnost rozšiřuje již zavedená opatření, jako je měření teploty, poskytování respirátorů třídy FFP2, popř. FFP3, pravidelná dezinfekce společných prostor, kolegům pracujících ve výrobě vitamínové balíčky a častější fasování pracovního oblečení. Kolegům, kterým to jejich pracovní náplň dovolí, je umožněna práce z domova. V současné době pracuje z domu 130 kolegů. Samotné testování bude probíhat s týdenní pravidelností v areálu společnosti. Odběry budou provádět profesionální zdravotníci v označených prostorech, které budou pravidelně ošetřovány ozónovou dezinfekcí," uvedla společnost prostřednictvím sociální sítě.