Reorganizaci společnosti jako možné řešení soudu navrhovala také insolvenční správkyně Jiřina Lužová. „Dlužník za účelem zvrácení nepříznivého hospodaření roku 2018 již začal realizovat kroky, které by ve svém důsledku měly v roce 2019 znamenat překročení bodu zvratu a stabilizaci společnosti na kladných výsledcích hospodaření dalších měsících,“ stojí ve zprávě insolvenční správkyně.

Oněmi kroky ke stabilizaci je navýšení poptávky od klíčových a nových zákazníků pro rok 2019 o stovky milionů korun. Zároveň se podařilo stabilizovat zaměstnance společnosti. „Od ledna přibylo 60 zaměstnanců,“ uvedl personální ředitel ČKD Kutná Hora Jiří Skýva s tím, že v současné době tak v ČKD pracuje 460 lidí.

Že úpadek ČKD může být proveden reorganizací, rozhodl Krajský soud v Praze ve středu ve večer po celodenním jednání. Shodli se na tom věřitelé. Podle insolvenční správkyně je ale ČKD teprve na začátku cesty k záchranně. „Teď by měl mít podnik 120 dní na to, aby věřitelům předložil reorganizační plán. Ti jej následně musí schválit,“ zdůraznila Jiřina Lužová.