Nárůst v meziročním srovnání představuje 1,9 procenta, připomněl Ondřej Junášek ze středočeské správy Českého statistického úřadu. „Vyšší meziroční růst zaznamenala mezi kraji pouze Praha,“ upozornil na hlavní město, kde byl nárůst vyčíslen na rovná dvě procenta. Celorepublikově pak přibylo 1,4 procenta evidovaných firem.

Tři čtvrtiny „firem“ jsou živnostníci

Největším zaměstnavatelem je ve středních Čechách mladoboleslavská Škoda Auto – což platí dlouhodobě. A v kraji působí i další významní zaměstnavatelé; statistici zaznamenali, že v rámci republiky měl své sídlo ve středních Čechách každý jedenáctý podnik zaměstnávající více než 250 lidí. Celkově nicméně platí, že pro střední Čechy je charakteristické nižší zastoupení právnických osob; jejich podíl dosahuje pouze 19,7 procenta.

Čtyřpětinovou převahu má soukromé podnikání fyzických osob se zbývajícími 80,3 procenta – což je o 7,2 procenta více, než dosahuje celostátní průměr – a mezi nimi jasně dominují živnostníci (93,1 procenta). Mimochodem: mezi všemi ekonomickými subjekty evidovanými ve středních Čechách mají právě živnostníci tříčtvrtinový podíl (74,8 procenta).

Trochu jiný svět kolem Prahy

Výrazně se liší charakter jednotlivých regionů. Svébytné postavení má nejbližší okolí hlavního města. „Centrální oblast kraje, tvořená okresy Praha-západ a Praha-východ, dosahovala v kraji nejvyššího počtu a intenzity ekonomických subjektů v přepočtu na počet obyvatel,“ upřesnil Junášek. S tím, že tohle platí nejen v rámci středočeského srovnání: Praha-západ se intenzitou podnikatelské aktivity řadí na třetí pozici v rámci republiky; hned za hlavní město a Brno-město (a Praze-východ patří pátá příčka, když ji předstihl ještě karlovarský okres).

Vliv velkých zaměstnavatelů se obzvlášť projevuje na Mladoboleslavsku, kde byla v rámci kraje podnikatelská aktivita přepočtená na obyvatele nejnižší; okres se tak v celorepublikovém žebříčku zařadil na 65. místo z celkových 77 pozic.

Ve dvou zmiňovaných okresech obklopujících metropoli sídlí více než čtvrtina všech firem evidovaných ve středních Čechách, přičemž jejich rozmístění může připomínat korálky na šňůrce: s výraznou koncentrací podél hlavních dopravních tahů. Trochu jiným světem ve srovnání s okrajovými částmi kraje je však nejbližší okolí metropole také zaměřením ekonomické činnosti – a vlastně i z hlediska zastoupení firem podle jejich právní formy.

Živnostníci jsou zde zastoupeni méně, naopak větší podíl mají obchodní společnosti (s převahou společností s ručením omezeným). Podnikání se v centrální oblasti také více soustředí na takzvanou profesní, vědeckou a technickou činnost. Naopak třeba výraznější zaměření na zemědělství a lesnictví je patrné na Rakovnicku či Benešovsku.

Celkově ve středních Čechách na sklonku roku působilo nejvíce subjektů v oblasti velkoobchodu, maloobchodu a služeb spojených s opravou a údržbou motorových vozidel: 21,9 procenta. Početně zastoupeny byly dále stavebnictví (13,2 procenta), profesní, vědecké a technické činnosti (12,7 procenta) a průmysl (12,5 procenta).

Ekonomické subjekty ve středních Čechách

Region Celkem Podíl fyzických osob (mezi nimi živnostníci) Podíl právnických osob (mezi nimi obchodní společnosti)
Benešovsko 26 265 83,2 procenta (92,1 procenta) 16,8 procenta (47,1 procenta)
Berounsko 24 307 79,9 procenta (93,3 procenta) 20,1 procenta (55,4 procenta)
Kladensko 37 054 78,3 procenta (93,9 procenta) 21,7 procenta (61,4 procenta)
Kolínsko 23 743 81,8 procenta (93,3 procenta) 18,2 procenta (54,6 procenta)
Kutnohorsko 16 880 81,0 procenta (91,5 procenta) 19,0 procenta (45,4 procenta)
Mělnicko 25 721 82,4 procenta (93,4 procenta) 17,6 procenta (52,7 procenta)
Mladoboleslavsko 28 207 80,2 procenta (92,9 procenta) 19,8 procenta (55,1 procenta)
Nymbursko 24 811 82,9 procenta (93,4 procenta) 17,1 procenta (50,0 procenta)
Praha-východ 54 713 80,2 procenta (93,6 procenta) 19,8 procenta (68,3 procenta)
Praha-západ 45 984 75,9 procenta (93,3 procenta) 24,1 procenta (70,3 procenta)
Příbramsko 31 230 82,6 procenta (92,8 procenta) 17,4 procenta (49,1 procenta)
Rakovnicko 12 270 79,5 procenta (91,8 procenta) 20,5 procenta (44,5 procenta)
Středočeský kraj 351 185 80,3 procenta (93,1 procenta) 19,7 procenta (58,0 procenta)
Hlavní město Praha 644 586 56,6 procenta (88,2 procenta) 43,4 procenta (82,7 procenta)
Česká republika 2 932 963 73,1 procenta (91,5 procenta) 26,9 procenta (66,9 procenta)

 
Zdroj: Český statistický úřad; údaje ke konci roku 2020