Prodloužení výjimky o pár let tak odvrátí zdražení bytů, které mělo nastat začátkem příštího roku. Například nové rodinné domy měly zdražit
o statisíce nebo dokonce o miliony korun.

Zdražení nových bytů by však i tak mohlo nastat. Nikoli kvůli Bruselu, ale kvůli chystané reformě veřejných financí, jež počítá se zvýšením snížené sazby DPH z pěti na devět procent. To by se týkalo také bytů. Reformu veřejných financí však ještě čekají další hlasování v poslanecké sněmovně.
Vláda se přitom již začala připravovat na zařazení bytové výstavby do běžné, tedy 19procentní sazby DPH. Letos v únoru schválila definici sociálního bydlení, která předpokládá nejvýše 350 metrů čtverečních podlahové plochy u domů a nejvýše 120 metrů čtverečních u bytů. Na tyto byty a rodinné domy by se vztahovala snížená DPH a na ostatní vyšší základní sazba. Pokud by v bytovém domě byl alespoň jeden byt nad tuto výměru, vztahovala by se na jeho výstavbu vyšší sazba daně.

Evropská komise totiž dovoluje za běžných okolností sníženou sazbu DPH uplatňovat jen u sociálního bydlení. Toho v minulosti chtěla využít Česká republika, která uvažovala o označení veškerého bydlení za „sociální“. Z obav před námitkami Bru〜selu ale od původního požadavku ustoupila, na rozdíl třeba od Polska.

Situaci na trhu s byty komplikuje také vleklý spor mezi majiteli bytů a nájemníky. V současnosti si třeba předseda Občanského sdružení majitelů domů (OSMD) Tomislav Šimeček stejně jako další majitelé domů stěžuje, že mnohé obecné soudy nerespektují Ústavní soud a setrvale se staví na stranu nájemníků.

Podle Šimečka to zvyšuje šance majitelů na vítězství ve sporu s Českem u soudu ve Štrasburku. U Evropského soudu pro lidská práva si stěžuje 5000 majitelů domů na regulované nájemné. Uvádějí přitom, že každoročně přicházejí o osm miliard korun. Ústavní soud již od loňského února přinejmenším patnáctkrát rozhodl, že majitelé domů s regulovaným nájemným mají nárok na uhrazení škody státem. Podle těchto nálezů také mohou obecné soudy rozhodnout o zvýšení nájemného, pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodne. Majitelé mají prý právo na přiměřený zisk ze svých nemovitostí.
Evropský soud pro lidská práva nedávno vyzval českou vládu, aby se vyjádřila ke stížnosti majitelů domů. Vláda má lhůtu do 12. září, po které se
k jejím námitkám musejí do šesti týdnů vyjádřit majitelé domů.