Síť SOLVIT center, jež pomáhají podnikatelům i občanům řešit problémy způsobené nesprávným postupem úřadů členských států EU, pokrývá celou Evropskou unii, stejně jako Norsko, Lichtenštejnsko a Island. SOLVIT centra jsou součástí státní správy jednotlivých zemí a bezplatně řeší problémy v relativně krátké lhůtě deseti týdnů.

Centrum SOLVIT v České republice vzniklo při ministerstvu průmyslu a obhcodu se vstupem republiky do Evropské unie v květnu 2004. Od té doby řešilo na 185 případů, z nichž 144 se podařilo úspěšně uzavřít. Největší počet se týkal sociálního zabezpečení, přístupu na trh jiného členského státu a uznání kvalifikace. Vedle toho odpovídají pracovníci SOLVIT centra také na množství dotazů z oblasti evoprského práva.

Síť SOLVIT, založená v roce 2002 Evropskou komisí a členskými státy, se v celkem krátké době stala fungující alternativou k tradičním způsobům řešení sporů jako je podání žaloby nebo stížnosti Evropské komisi. Stížnost i žaloba jsou časově i finančně velice náročné. V řadě případů se přitom ze strany chybujícího úřadu jedná jen o chybný postup jednoho úředníka nebo nedorozumění.

SOLVIT například pomohl islandskému lékaři s uznáním kvalifikace ve Velké Británii, nizozemskému učiteli se zvýšením platu podle délky jeho praxe v Belgii nebo české společnosti s prodejem potravin na Slovensku.

Pro síť SOLVIT je charakteristický neformální přístup a snaha vyjít maximálně vstříc klientům. Účinnost systému SOLVIT se od jeho založení zvýšila šestinásobně. Zatímco v roce 2002 registroval celkově asi deset nových případů měsíčně, teď je to 60 případů. Podíl vyřešených případů zůstává okolo 80 procent a průměrný čas potřebný k vyřešení případu klesl o třetinu ze 79 na 54 dní. Dvě třetiny případů, které SOLVIT dosud řešil, se týkaly problémů občanů zejména v oblastech sociálního zabezpečení, daní a uznávání profesních kvalifikací. Potíže podnikatelů se týkaly převážně daňových otázek, přístupu na trh výrobků, poskytování služeb a svobody usazování.

SOLVIT centra, které jsou páteří systému, existují ve všech členských státech a jsou koordinována Evropskou komisí. Občané a podnikatelé se mohou se svými stížnostmi obrátit na centrum ve své domovské zemi – to pak jejich problém řeší ve spolupráci
s kolegy ze země, kde dotyčný problém vznikl.