BENEŠOVSKO

Dražby: V pátek 29. června se kvůli dluhu 180 tisíc Kč u Dopravního podniku hlavního města Prahy začnou od 9.30 dražit podíly k pozemkům v Kvasejovicích a Sedleci-Prčici.

Dražba tamtéž se koná i v 10.30. Dluh, který chce soud vymoci, činí 486 tisíc Kč. K mání bude budova ve Vlašimi, parcela a zahrada. Cena nemovitostí činí přesně 1 704 940 Kč, nejnižší podání pak 1 136 700 Kč. Je třeba složit jistinu 100 tisíc Kč.

BEROUNSKO

Dražba: Město Beroun draží 27. června od 11.00 v budově Okresního soudu v Berouně dům č. p. 365 k bydlení na parcele č. 435, stavební parcelu č. 435 o výměře 128 m² a parcelu 72/10 o výměře 1105 m². Vše tvoří společné jmění zapsané na listu vlastnictví 638 pro obec Hýskov. Cena nemovitostí činí 1 800 000 Kč, nejnižší podání 1 200 000 a jistota 900 000 Kč. S prodejem je spjaté věcné břemeno bezplatného doživotního užívání bytu pro paní Irenu Balkovou a Václava Balka.

Pronájem: Město Řevnice pronajme parcelu číslo 217 v katastrálním území Řevnice o výměře 203 m².

Pronájem: Město Řevnice pronajme část pozemku parcely č. 214 o výměře 7,4 m² a část parcely č. 114 o výměře 52,16 m² (u čísla popisného 3 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad).

KLADENSKO

Pronájem: Kladno pronajme byt v Brněnské ulici na Sítné, č. p. 3064, první kategorie o ploše 60,71 m². Minimální roční nájemné je 36 426 Kč. Prohlídka je možná 28. 6. od 15 do 15.15. Kauci 10 tisíc Kč je třeba složit v hotovosti. nejpozději do 2.7. Termín odevzdání obálek je stanoven na 2.7. do 10.00 do podatelny Magistrátu města Kladna. Obálky se otevírají 2. 7. od 11.00.

Prodej: Stochov prodá byty v domě S. K. Neumanna 536 na p. p. č. 705/1 v k. ú. Stochov. Týká se to dvou bytů 1+kk pro imobilní občany o výměře 38 m² a třinácti bytů 1+kk o výměře 38,2 m². Minimální cena za byt o výměře 38 m² a 38,2 m² činí 840 tisíc Kč. Vybrán bude žadatel, který nabídne nejvyšší cenu. Při rovnosti nabídek má přednost ten, kdo pečuje o dítě do 18 let.

KOLÍNSKO

Pronájem: Kolín pronajme nebytové prostory o výměře 114 m² v přízemí domu č. p. 1351 v ulici Antonína Kaliny. Prostory byly využívány jako prodejna. Nabídky přijímá do 29. 6. v obálce označené „OZNÁMENÍ“ a č. p. domu odbor správy majetku nebo podatelna MěÚ Kolín.

Pronájem: Kolín pronajme nebytové prostory o výměře 67 m² v přízemí domu č. p. 112 v Husově ulici. Prostory sloužily jako prodejna. Nabídky přijímá nejpozdějí do 29. června v obálce označené „OZNÁMENÍ“ a č. p. domu odbor správy majetku nebo podatelna MěÚ Kolín.

Veřejná zakázka: Město hledá dodavatele pro rekonstrukci vodovodu, kanalizačních šachet a přípojek v ulicích Jungmannova, Havlíčkova a Lázeňská. Nabídky přijímá podatelna MěÚ do 2. 7.

KUTNOHORSKO

Prodej: Pozemkový fond České republiky nabízí k převodu pozemek v k. ú. Neškaredice o celkové ploše 2495 m² za 34 270 Kč a pozemek v k. ú. Kutná Hora o výměře 68 074 m² za 1 960 920 Kč. Nabídky lze podávat do 11. 7.

MĚLNICKO

Pronájem: Mělník pronajme startovací byty v domech č. p. 2653 a 2663 v ulici K Učilišti. Byty budou postupně uvolňovány do 1. 10. Žádosti jsou k vyzvednutí na odboru správy majetku a služeb a uzávěrka pro jejich podání je 20. 7.

Výběrové řízení: Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje výběrové řízení na získání půjčky z fondu rozvoje bydlení. Žádosti musí být doručeny do 19. 7. na Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor finanční.

MLADOBOLESLAVSKO

Dražba: Město draží konstrukci polní cesty zřízené jako náhradní za těžbou přerušenou původní komunikaci v pískovně Ptýrov. Lokalita se nachází na okraji Mnichova Hradiště. Nejnižší podání činí 50 tisíc Kč.

NYMBURSKO

Dražba: Město pronajme byt, který se nachází v půdní vestavbě 3+1, č. p. 5 v Jiráskově ulici v Lysé nad Labem-Litol. Na pět let je tam předplacen nájem 200 tisíc Kč. Byt je I. kategorie a má výměru 74,60 m². Nabídky zasílejte MěÚ v Lysé nad Labem.

PŘÍBRAMSKO

Veřejná zakázka: Příbram hledá firmu na demontáž a montáž sedadel v příbramském kině. Celkem se jedná zhruba o 410 kusů. Zájemci mohou své nabídky posílat nejpozději do 20. července na adresu příbramského městského úřadu.

Prodej: Dobříšské zastupitelstvo odsouhlasilo prodej budovy Staré fabriky v Dobříši. Bližší podmínky výběrového řízení město ještě nestanovilo. Zatím je známa nejnižší vyvolávací cena, která činí dva miliony korun. Okolní pozemky jsou ve vlastnictví třetí osoby.

RAKOVNICKO

Veřejná zakázka: Rakovník shání projektanta na vytvoření dokumentace pro rekonstrukci dvou bytů ve 2. patře domu na Pražské ulici č. p. 7. Nutnou prohlídku lze sjednat u Naděždy Rendlové na čísle 313 259 151. Práce mají začít počátkem července a být hotovy do konce prázdnin. Nabídky lze zasílat do podatelny rakovnické radnice do 25. 6.

Veřejná zakázka: Rakovnická radnice koupí nové služební auto Škoda Fabia Combi se sadou zimních pneumatik. Vůz musí být dodán do 15. 8. Nabídky budou posuzovány podle dvou kritérií: ceny, jež má váhu 80 procent, a servisních podmínek o váze 20 procent. Informace poskytne Václav Friebert na telefonu 313 259 155. Nabídky zasílejte do podatelny rakovnické radnice nejpozději do 29. 6.