Od začátku programu získalo podporu ČSOB a veřejnosti 297 projektů po celé republice v celkové výši 33,8 milionu korun. V každém kraji soutěží čtyři. Tři vybrala odborná porota, čtvrtému udělila takzvanou divokou kartu veřejnost.

Nyní se všichni finalisté, které budeme postupně představovat na stránkách Deníku, snaží získat co nejvíce finančních prostředků od veřejnosti. Výsledná suma nakonec určí i částku, kterou finalistům přispěje ČSOB.

„I v jarní části se probojovalo do finále množství zajímavých a lokálně prospěšných projektů. Těším se, že je společně s veřejností finančně podpoříme a opět tak přineseme zlepšení do všech krajů po celé České republice,“ řekl Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Celkem získá finanční dar 60 projektů, čtyři v každém z 15 regionů. Novinkou je rozdělení Prahy na dva regiony. ČSOB jim přispěje částkou 2,25 milionu korun. Tato suma ještě díky darům od veřejnosti naroste.

Prevence pro tisíce dětí

V minulých ročnících programu ČSOB pomáhá regionům byla finančně podpořena celá řada zajímavých projektů od vzdělávacích programů, přes nákup potřebného vybavení do hospiců až po opravu poničených varhan. A i letošní jarní kolo nemá o kvalitní prospěšné projekty nouzi, celkem se jich přihlásilo 263. Ve Středočeském kraji se o finanční příspěvek uchází tyto projekty: Pojďte děti ven!, Pálí! Nás to taky, Vitríny pro Svatojánské muzeum a Život po životě.

Druhým představeným uchazečem je organizace Avalone ze Sedlčan na Příbramsku s projektem Pálí! Nás to taky. Podle statistik utrpí v České republice každý rok úraz popálením na 100 tisíc lidí, z toho 40 tisíc dětí. Přitom v 95 procentech případů by se dalo těmto úrazům předejít. A to je právě cílem preventivního multimediálního programu, který je určen pro děti od nejútlejšího věku až do 19 let a jejich rodiče.

„Preventivní program by měl ve Středočeském kraji oslovit na 23 tisíc dětí a pomůže tak předejít zbytečným úrazům popálením z nevědomosti a zabránit tím bolesti, utrpení i následným sociálním a psychickým problémům dítěte a celé jeho rodiny,“ říká Ivana Nikitinská Čermáková z organizace Avalone. Ta preventivním programem osloví veřejnost prostřednictvím dětských obvodních lékařů, všech typů škol a azylových domů pro matky s dětmi.

Lidé rozhodnou

O tom, komu přispěje ČSOB největší částkou, se rozhoduje právě teď na www.csobpomaharegionum.cz. Přispět je možné do úterý 2. července.

Jen za ČSOB poputuje do každého regionu 150 tisíc korun. Výše finančního příspěvku banky se odvíjí od toho, jak úspěšní jsou žadatelé ve výběru peněz od individuálních dárců. Nejúspěšnější žadatel v daném regionu dostane 50 tisíc korun a na účty dalších tří poputuje 40 tisíc, 35 tisíc a 25 tisíc korun.

V poslední podzimní části programu lidé podpořili projekty ve svém okolí celkovou částkou 1 672 791 korun. Celkem se tedy po započítání příspěvku od ČSOB mezi účastníky rozdělovalo 3 922 791 korun. Nejúspěšnější uchazeči budou známi v pondělí 8. července.

| Video: Youtube