Insolvenční návrh podle údajů v insolvenčním rejstříku podalo samo vedení firmy, které chce úpadek řešit reorganizací. Společnost podle odůvodnění usnesení o úpadku dluží zaměstnancům, obchodním partnerům, orgánům státní správy a bankám celkem 360 milionů korun.

„Úpadek je důsledkem špatného hospodaření bývalého managementu navrhovatele a nevýhodných obchodů, které předchozí management, dosazený bývalým většinovým akcionářem navrhovatele, realizoval s tímto akcionářem a osobami s ním propojenými, v důsledku čehož nyní dlužník není schopen hradit své závazky ve lhůtě splatnosti,“ píše se ve zveřejněném dokumentu.

Věřitelé mají podle čtvrtečního rozhodnutí soudu dva měsíce na to, aby přihlásili své pohledávky. Přezkumné jednání a první schůze věřitelů se uskuteční 5. března.

Druhá inslovence

Firma soudu sdělila, že „registruje trvající zájem o své výrobky“ a provoz závodů v Chrudimi a Kutné hoře tak bude pokračovat bez přerušení. „Zákazníci jsou dle zjištění navrhovatele ochotni odebírat výrobky i v případě úpadku navrhovatele řešeného formou reorganizace,“ stojí v odůvodnění, podle kterého je varianta úpadku formou reorganizace výhodnějším, než uvalení konkurzu.

ČKD Kutná Hora je od roku 2016 ve ztrátě, která ke konci září činila přes 280 milionů korun. První návrh na insolvenci firma podala již letos v září a na přibližně tři týdny přerušila výrobu. Nové představenstvo však na začátku října žádost stáhlo. Nepříznivou situaci chce řešit restrukturalizací pohledávek, zajištěním financování, vstupem nového strategického partnera, změnou stanov či navýšením základního kapitálu.