Přihlášky do projektu bylo možné podat do pátku 15. října a jediným kritériem, které musely projekty splnit, byl jejich přínos pro daný region. Letos se akce zúčastnilo celkem 22 kolektivů a jednotlivců.

V Kutné Hoře porotu zaujal například projekt Budoucnost dětem, děti budoucnosti od Mateřské školy v Miskovicích. Jeho hlavním cílem je rozvoj dětí v oblastech, které školka zajišťuje nad rámec vzdělávacího programu, jakou je například canisterapie, logopedie nebo kroužek mezigenerační keramiky dětí a seniorů. Mateřská škola vybojovala podporu ve výši 25 tisíc korun.

Další žádost prezentoval například Tomáš Kaprálek z atletického spolku. Ten získanou částku 30 tisíc korun použije na nákup tabletů pro zajištění mládežnických závodů.

Z opravny kolejových vozidel firmy WYNX Pool v bývalém železničním depu v Kutné Hoře.
PODÍVEJTE SE: Depo v Kutné Hoře znovu ožilo. Opravují tam kolejová vozidla

„Foxconn X-Day je dnes největším projektem svého druhu v obou regionech,“ okomentoval letošní finále Pavel Kožený, manažer PR a komunikace Foxconn v České republice.

„Velký zájem o X-Day potvrzuje, že snaha Foxconnu podporovat komunity v obou regionech, ve kterých firma působí, má skutečně smysl. Jsme rádi, že jsme i letos viděli tolik jednotlivců i kolektivů, kteří neváhají věnovat své úsilí a čas pro zlepšování prostředí, ve kterém žijí. Děkujeme všem, kteří se letos zúčastnili," doplnil.