Jedna firma může získat až 700 tisíc korun, a to v rámci nového programu INO:EX. Oč se jedná, vlastně napovídá vysvětlení významu jednotlivých písmen: Inovuj produkt a Expanduj na trh. Co přesně to znamená? „Vylepšení produktu nebo služby, vývoj nových řešení, tvorbu prototypu, ověření poptávky u zákazníků, pomoc s expanzí produktů či firmy na trh,“ shrnula Kremrová. Jinými slovy: příspěvky kraje, jejichž rozdělování SIC zajišťuje, lze získat na celý proces: od uplatnění nápadu po propagaci výsledného řešení.

Vyčkávat? To není dobrý nápad

Celkem je k rozdělení v rámci INO:EX připraveno 12,6 milionu korun, přičemž žádosti o dotace se zjednodušenou administrací a rychlým vyplacením peněz (jak to středočeští podnikatelé znají z někdejších inovačních a kreativních voucherů, jež tento program nahrazuje) přijímá SIC od 6. dubna. Konečný termín je stanoven na 25. únor příštího roku – nicméně v tomto případě rozhodně platí: kdo dřív přijde… Program totiž zůstane otevřený jen do vyčerpání připravených peněz.

INO:EX je určen pro malé a střední podniky se sídlem nebo provozovnou s nadpolovičním počtem všech zaměstnanců ve Středočeském kraji – a hlavně s inovativním produktem vhodným k uplatnění i na zahraničních trzích. „Zájemci o program INO:EX musí mít jasnou představu o svém záměru. Klíčové jsou výstupy projektu a dosažení přínosu pro firmu,“ připomněla Kremrová. Uvedla dále, že SIC doporučuje osobní nebo on-line konzultaci před podáním žádosti – jak ostatně připomíná i na svém webu s-ic.cz. „Poté už jen stačí vyplnit elektronickou přihlášku a očekávat pozvánku na osobní prezentaci před hodnoticí komisí,“ konstatovala.

Příležitost pro tvůrce novinek

Jakub Hudec, který v týmu SIC zastává pozici Business Innovation Managera, shrnuje, pro koho je program INO:EX vhodný: pro firmy, které uvažují o vývoji nového produktu. „A potřebují vytvořit jeho prototyp – nebo například chtějí vylepšit design svého produktu, aby lépe uspěl na trhu,“ vysvětlil Hudec. Kolegyně Barbara Svojanovská, působící jako projektová manažerka SIC, dodává, že ideální je tento program také ke zkvalitnění marketingových aktivit; třeba grafického vizuálu. „Výhodou INO:EX je nejen rychlá, ale i opravdu nenáročná administrace i proplacení podpory. Žadatelé také jistě uvítají možnost odborné konzultace projektu našimi experty formou osobní či on-line schůzky,“ míní Svojanovská.

INO:EX navazuje na zmiňované programy středočeských inovačních a kreativních voucherů. Jejich prostřednictvím SIC za pět let podpořilo více než 100 malých a středních podniků v inovaci produktu nebo služby – a přes 70 firem a výzkumných organizací vylepšilo design svého produktu či častěji reklamu díky kreativním nápadům.

Že nový program vzešel z těchto zkušeností, potvrzuje náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN), který je současně předsedou správní rady SIC. „Vycházíme z dosavadních zkušeností z předchozích výzev, poptávky firem, nedostupnosti takového typu podpory ve stávajících veřejných programech a ze snahy dosáhnout co největšího dopadu na regionální ekonomiku,“ řekl Michalik. Zdůrazňuje přitom, že úspěch firem, k němuž může kraj svými příspěvky pomoci, má dopady i na širší okolí. „Jsme si vědomi, že aktivní, ambiciózní a úspěšné domácí malé a střední firmy jsou základem ekonomiky z hlediska jejího výkonu, zajištění pracovních míst a adaptability na změny,“ zdůraznil Michalik.

Nový program INO:EX očima ředitele
- Chceme firmy podpořit v klíčových fázích inovačního procesu, tedy při vývoji samotného produktu či řešení, jeho ověření s potenciálními zákazníky a při vstupu a expanzi na trhu.
- Důležitá je nejen finanční podpora, ale i možnost konzultovat záměr s našimi interními konzultanty a zkušenými experty z praxe – nebo doporučení vhodného partnera, který pomůže firmě projekt realizovat.
- Do budoucna se budeme kromě finančních podpor dotačního typu více soustředit i na specializované expertní služby. V rámci nich chceme našim klientům ve firmách a výzkumu přinášet i jinou hodnotu než pouze peníze.
- INO:EX nahrazuje dřívější programy inovačních a kreativních voucherů. Bere si z nich to dobré a další vylepšení přidává. Pro nás bude klíčový výsledek a posun jejího inovačního projektu.
Zdroj: Pavel Jovanovič, ředitel Středočeského inovačního centra