Musejí respektovat trasu obchvatu

Městská rada již schválila záměr zahájit jednání s žadateli o výstavbu tohoto zařízení hned v několika lokalitách. Radní záměr akceptovali za předpokladu dodržení v současnosti platných pravidel a zejména územního plánu. Takzvaná fotovoltaická elektrárna je totiž průmyslové zařízení a jako taková smí stát pouze v zonách, označených v územním plánu jako průmyslové. Tedy nikoli na plochách určených k bydlení nebo zemědělství. Dalším faktorem, který musejí případní stavebníci elektrárny respektovat, je trasa budoucího obchvatu Uhlířských Janovic, jež je v územním plánu vyznačena.

Panely by mohly i ohřívat vodu

Podle tajemníka městského úřadu Václava Marhana se zatím rýsuje, že by fotovoltaická elektrárna mohla vzniknout v místech za Strojní a traktorovou stanicí a za výrobně obchodním družstvem Kooperativa. Zde se provozovatel možné budoucí elektrárny již dokonce domluvil s majitelkami pozemků i s jejich nájemcem. „Věc je ve stadiu přípravy projektu na stavbu fotovoltaické elektrárny, která by měla být poměrně velká, protože tento pozemek má rozlohu řádově kolem deseti hektarů,“ dodal Václav Marhan s tím, že žadatelé o výstavbu si na městském úřadě vyzvedli žádosti o stavební povolení a ohlášení stavby.

Ve městě je však jedna plocha, na níž by se teoreticky mohly v budoucnu solární panely objevit. Jedná se o střechu druhého stupně základní školy. Právě takovou nabídku město od firmy obdrželo. „Předával jsem zástupci firmy podklady o rozměrech střech jednotlivých pavilonů školy,“ potvrdil tajemník s tím, že vedení města i školy tento záměr vítá jako způsob, jak přiblížit výrobu energie z takzvaných obnovitelných zdrojů a uvádění tohoto zařazení do praktického života dětem. Uvažuje se také o tom, že by se na pavilonu, v němž se nachází sborovna, udělaly kolektory na ohřev užitkové vody pro jídelnu.

Zatím není známo, kolik elektřiny by se v zařízení vyrobilo. Neví se ani, jakou formou by se na provozu podílelo město. Zda se stane podílníkem či pronajímatelem.