Reorganizace by se podle navrhovatelů mohla uskutečnit kombinací několika opatření, ať už jde o restrukturalizaci pohledávek věřitelů spočívající v prominutí části dluhů včetně jejich příslušenství nebo v odkladu jejich splatnosti, vstupem nového strategického partnera nebo zvýšením základního kapitálu.

Věřitelé, vůči kterým dosáhl dluh na konci října 360 milionů korun, mají nyní dva měsíce na to, aby přihlásili své pohledávky. Přezkumné jednání a první schůze věřitelů se uskuteční 5. března 2019. Insolvenční správkyně zároveň musí do poloviny února soudu předložit seznam pohledávek a zprávu o hospodářské situaci dlužníka včetně soupisu majetku.

Výroba nadále pokračuje v Kutné Hoře i v Chrudimi, kde je zaměstnáno 50 lidí. „Výroba bude pokračovat. To, že soud schválil úpadek neznamená, že podnik upadne a nevstane. Úpadek se musí řešit, v případě ČKD reorganizací,“ uvedl personální ředitel ČKD Kutná Hora Jiří Skýva. Podle něj je jedním z možných řešení vstup nového strategického partnera.

Do špatné situace se podle Skývy podnik dostal zejména díky nevýhodným úvěrovým smlouvám a kontraktům, které uzavřelo bývalé ukrajinské vedení firmy. „Společnost si váží zaměstnanců, kteří firmě stále věří a nezlomili nad ní hůl. Podařilo se nám obnovit důvěru u našich zákazníků, poptávka po našich výrobcích převyšuje naše současné možnosti a výhled obchodního plánu je optimistický,“ doplnil Skýva.

Zároveň zdůraznil, že insolvenční řízení je i ochranou společnosti. „Je to období, ve kterém budeme chráněni před exekučními rozhodnutími za závazky z minulosti,“ uvedl Skýva.

Reorganizace podniku je podle soudkyně Jitky Sobkové přípustná zejména s ohledem na to, že ČKD Kutná Hora má v pracovním poměru stále 392 zaměstnanců. Těm však od září dluží mzdy. Ti situaci momentálně řeší s úřadem práce.

Podle zákona 118/2000Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele mají totiž zaměstnanci nárok na výplatu až tří nezaplacených měsíců, které úřad práce vyplácí až do výše 44.256 korun jednomu zaměstnanci za měsíc. „Svůj nárok dosud uplatnilo 89 zaměstnanců ČKD. Očekáváme, že zbývající zaměstnanci si žádost podají až po 17. prosinci,“ uvedla šéfka kutnohorského úřadu práce Iva Pospíšilová.

Ti, co si žádost už podali, dostanou totiž zaplaceny jen dva měsíce, úřad práce to ale stihne do Vánoc. Ostatní si na tříměsíční výplatu budou muset počkat až do nového roku. „Ti, kterým vyplatíme dlužnou dvouměsíční mzdu do Vánoc, si o zbývající mzdu mohou požádat v rámci insolvenčního řízení,“ vysvětlila Pospíšilová. Zároveň zdůraznila, že kutnohorský úřad práce je připraven zaměstnancům ČKD s vyplňováním příslušné žádosti pomoci.

„Příští týden plánujeme návštěvu přímo na ČKD a žádosti od zaměstnanců vybereme,“ uvedla Iva Pospíšilová. Podle ní jsou úředníci připraveni i na to, kdyby zaměstnanci ČKD začali masivně podávat výpovědi. „Jsme připraveni i na tuhle situaci. Myslím si, že je na ni připraven i trh práce, lidé by neměli mít problém sehnat zaměstnání. Od září jsme pár jedinců z ČKD v evidenci měli, téměř žádný v ní ale nezůstal,“ popsala situaci Iva Pospíšilová.

Hospodaření ČKD Kutná Hora je ztrátové od roku 2016, v září činila 280 tisíc korun. Firma není dlouhodobě schopná hradit své závazky nejen vůči zaměstnancům, ale rovněž vůči obchodním partnerům, orgánům státní správy a bankám. Zůstatková účetní hodnota podniku je necelých 95 milionů korun, tento majetek tvoří především výrobní prostory. V nich byly výroba dočasně v polovině září pozastavena.

Bývalé vedení firmy zároveň tehdy podalo insolvenční návrh, který ale Krajský soud v Praze v půlce října na žádost nového předsedy představenstva Pavla Krenka pozastavil. Zároveň byla obnovena i výroba. Na konci listopadu pak nové vedení firmy podalo nový návrh, jehož součástí je návrh na reorganizaci podniku.