Jejich přivolání bylo, jak se říká pro „sichr“. Požár, který se rozšířil při pálení rákosí, totiž rybáři uhasili ještě před zavoláním hasičů. Jejich preventivně připravené hasební prostředky byly použity přímo ukázkově. Je vidět, že dobrá prevence může předejít velkým škodám, což se ukázalo při pálení rákosí v Čáslavi.

Každoroční sekání a pálení rákosí je skutečně náročná a nebezpečná činnost. A při sebemenším poryvu větru se může situace opakovat. „Je neuvěřitelné, kolik odpadu nám lidé během roku vozí do rákosí. To má potom vliv na rozšíření požáru,“ povzdechl si jeden z rybářů.

Hasiči budou spáleniště monitorovat ještě během noci.