Událost byla na tísňovou linku hasičů uhlášenav sobotuv 19 hodin. Na místo byla vyslána zásahová jednotka HZS Středočeského kraje, stanice Uhlířské Janovice a jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Uhlířské Janovice.

Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že stroj je v plném rozsahu zasažen požárem. Jednotky provedly pomocí dvou proudů C v 19:21 hodin lokalizaci požáru a v 19:38 hodin jeho konečnou likvidaci. Následně museli hasiči odčerpat zbytek motorové nafty z nádrže stroje z důvodu nebezpečí kontaminace půdy.

Dle sdělení řidiče stroje se tento o požáru dozvěděl radiostanicí od kolegy z druhého stroje, který viděl z prostoru mlátičky vycházet plameny. Po odstavení stroje se pokusil řidič požár likvidovat přenosnými hasícími přístroji, ovšem požár byl již ve velkém rozsahu a prvotní hasební zásah byl neúspěšný.

Vyšetřovatel požárů na místě stanovil jako příčinu vzniku požáru technickou závadu. Požárem vznikla škoda na majetku majiteli stroje, předběžně odhadnutá na 3 miliony korun.

Luboš Kovanda