„Já říkám, že voda je daleko horší než oheň. Plameny jdou uhasit, ale voda se dostane všude a těžko se zastavuje. Před pěti lety znamenala nebezpečí čtyřiadvacet hodin, ovšem na jaře loňského roku se nás držela čtyři dny,“ povzdechl si Bedřich Buriánek. Naději pro město vidí v dobré práci zástupců radnice, a proto i věří, že se situace v budoucnu zlepší. „Našly se peníze na opravu zámku, tak pan starosta sežene finance i na protipovodňová opatření. Nová lávka u stadionu je velmi dobrým začátkem. Potřebovalo by i prohloubit a rozšířit koryto řeky,“ dodal Buriánek.