KDY: 4. prosince 19:00
KDE: Kino Modrý kříž Kutná Hora
ZA KOLIK: 130 Kč

Novomanželé Bernáškovi se s nadšením připojují. Paní Roubíčková pedantsky kontroluje
řádný průběh schůze. Paní Horvátová všechno iniciativně komentuje. Naivní pan Švec
zastupuje svojí maminku. Paní Procházková s panem Novákem hledá způsoby jak
zhodnotit svůj majetek.