Z těch sezonních jsou to třeba výstava zaměřená na venkovské stavby, zemedělství v minulosti či Příběh dřeva. Zámek Kačina je také střediskem různých kulturních akcí, jako jsou vystoupení místního divadelního spolku Makačíno, rodinné festivaly, výstavy plemen psů, vynobraní, zámecké čajování a mnoho dalších. 

Co prozrazují venkovské stavby?

Nová expozice Muzea českého venkova se zaměřuje na některé dosud jen okrajově dokumentované okruhy problémů spojených s venkovskými stavbami. Je pojata jako jakýsi praktický návod, jak poznat popisovaný jev. Všímá si např. sociálních forem bydlení na venkově a poukazuje na rozdíly selských statků, chalup a domků a doplňuje je i dokumentací bydlení deputátníků, tj. zaměstnanců.

V expozici lze nalézt i základní druhy staveb podle jejich funkce jako jsou chlévy, stodoly, sýpky, kolny, mlýny, kovárny a další. Pozornost je zaměřena i na materiál a konstrukci venkovských staveb a prostřednictvím modelů jsou doloženy konstrukce roubené, hrázděné, zděné a hliněné. Naznačeno je i jak poznat stáří venkovských staveb.

Páteční Deník s TV magazínem.Zdroj: Deník

V expozici je možno vidět i charakteristické stavby z jednotlivých regionů Cech, Moravy a Slezska a doplňkově i Slovenska a bývalé Podkarpatské Rusi. Málo známou skutečností je, že stavby leccos vypovídají i o státní politice, ideologii a náboženství. Dokladem jsou např. větrací otvory ve štítech tvaru kříže či kalicha.

Expozice má dvě linky - jednu pro dospělé a druhou, samostatnou pro děti, v níž se budou seznamovat s charakteristickými rysy jednotlivých druhů staveb na rozebíratelných nástěnných obrazech. Expozice bude otevřena v průběhu května. Expozice potrvá do 31. října ve výstavním patře, je součástí 1. zámeckého okruhu.

Vystava přiblíží život epifytů v jejich původním prostředí

Epifyty jsou významnou skupinou rostlin, která velmi ovlivnila zahradnictví posledních století. Botanici z celého světa podnikali výpravy za těmito květinami. Ty se i dnes těší velkému zájmu z řad profesionálních i amatérských pěstitelů. Příkladem je orchidej Phalaenopsis, která se stala jednou z nejpěstovanějších pokojových květin. Výstava má návštěvníkům přiblížit život epifytů ve svém původním prostředí vysoko v korunách stromů.

Pořádají i Víkend otevřených zahrad

Areál Kačina nabízí kromě nádherného empírového zámku také vzácný zámecký park. Území parku je vyhlášeno jako přírodní památka Kačina a je také zařazeno do soustavy evropsky významných lokalit Natury 2000. Letošní program "Víkendu otevřených zahrad" v neděli 7. června od 13. hodiny bude zaměřen na nejstarší stromy kačinského parku a obory.

Další víkendové pozvánky

Promítnou romantický snímek Emma
Emma je historické drama Velké Británie, které kutnohorské kino Modrý kříž promítá 23. května od 19. hodiny. Emma Woodhouseová je hezká, chytrá, bohatá a na svou dobu notně emancipovaná. Navíc disponuje talentem svádět dohromady jedince opačného pohlaví a dopravovat je až před oltář. Tedy alespoň si to o sobě začne myslet, když několika mistrovskými tahy provdá svou vychovatelku za bohatého vdovce. Následně se rozhodne spojit mladičkou a naivní Harriet s místním farářem. Tady jako dohazovačka však narazí a pochopí, že toho pravého si každý musí najít sám. Vstupné je 120 korun.

V Čáslavi vystavují papír, kterému byl vdechnut život
Různé modely letadel, autíček, nebo i složitějších objektů jako jsou třeba budovy či část města mohou vidět návštěvníci výstavy "Jak vdechnout papíru život". Tu pořádá Městké muzeum a knihovna Čáslav a je přístupná ještě do 21. června ve Výstavní síni na Náměstí J. Źižky z Trocnova. Otevřeno je denně mimo pondělí od desáté do sedmnácté hodiny. S ní je spojena akce pro děti na Den dětí 1. června. Od čtrnácté do šestnácté hodiny si budou moci vyrobit z papíru cokoli, co si zamanou, od panenky či autíčka až po složitější útvary. 

Děti z mateřinky vystavují v zámecké galerii
"Sluníčka a hvězdičky", to je výstava Odboru kultury, školství a sportu v Zruči nad Sázavou, který budou mít návštěvníci možnost zhlédnout od 1. do 22. června v zámecké galerii. Jsou zde vystavena díla dětí z Mateřské školy Malostranská. Otevřeno je každý den od devíti do sedmnáci hodin.