Kutná Hora

Uzavírka Rudní ulice

1. listopad 2019 -31. leden 2020

Uzavírka  místní komunikace ul. Rudní v Kutné Hoře části  Vnitřní město z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu opravy povrchu komunikace a výměny napájecích kabelů VO
Uzavřený úsek  :            místní komunikace Rudní za křižovatkou  se silnicí č.III/03321 ul. Štefánikova po křižovatku  s ul. Uhelná v Kutné Hoře části Vnitřní město
Rozsah uzavírky :          úplná
Termín uzavírky  :         od 01.11.2019 do 31.01.2020  
Délka objížďky :            cca   100m 
Objízdná trasa :            Objízdná trasa je stanovena po místních komunikacích Uhelná, Sokolská a sil. č. III/03321 ul. Štefánikova v Kutné Hoře části Vnitřní město, objízdná trasa je obousměrná. Uzavírkou nebude ovlivněno  provozování MHD Kutná Hora

Uzavírka silnice Č. III/3377 v Poličanech

4. leden 2021 - 30. duben 2021

Z důvodu provádění stavby "Odvedení odpadních vod z ochranného pásma nádrže Vrchlice na ČOV Kutná Hora" bude uzavřena silnice č. III/3377 v Poličanech v úseku délky cca 300 m od křižovatky se silnicí č. III/33714 ve směru do Kutné Hory.

Termín uzavírky 4. 1. 2021 - 30. 4. 2021

Dopravní obslužnost není uzavírkou omezena; průjezd autobusů, vozidel zimní údržby a integrovaného záchranného systému bude umožněn.

Objízdná trasa - Objízdná trasa je vedena po silnici č. I/2 (na Valech, Čs. legionářů a Štefánikova), dále po silnicích č. III/03321 (Štefánikova, Čáslavská), II/126 a III/33714.