Kutná Hora

Uzavírka Rudní ulice

1. listopad 2019 -31. leden 2020

Uzavírka  místní komunikace ul. Rudní v Kutné Hoře části  Vnitřní město z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu opravy povrchu komunikace a výměny napájecích kabelů VO
Uzavřený úsek  :            místní komunikace Rudní za křižovatkou  se silnicí č.III/03321 ul. Štefánikova po křižovatku  s ul. Uhelná v Kutné Hoře části Vnitřní město
Rozsah uzavírky :          úplná
Termín uzavírky  :         od 01.11.2019 do 31.01.2020  
Délka objížďky :            cca   100m 
Objízdná trasa :            Objízdná trasa je stanovena po místních komunikacích Uhelná, Sokolská a sil. č. III/03321 ul. Štefánikova v Kutné Hoře části Vnitřní město, objízdná trasa je obousměrná. Uzavírkou nebude ovlivněno  provozování MHD Kutná Hora