Prozatím jde o otázky, které zůstávají bez odpovědí. Ty by se však mohly začít rýsovat už po jednáních chystaných na počátek příštího týdne. Vyjasňovat by se podoba budoucí koalice mohla během pondělka a úterka. Plyne to z odpovědí hlavních aktérů na otázky Deníku v sobotu 8. října. Situaci neusnadňuje značná roztříštěnost politické scény v Kutné Hoře: do zastupitelstva města byli zvoleni zástupci rovné desítky z celkem jedenácti kandidujících subjektů.

Zatím jedná každý s každým

Že jednání nadále pokračují a výsledek nakonec může představovat kteroukoli z řady se nabízejících variant, řekl Deníku nynější starosta Viktora. „Nic není upečeno, všichni jednají se všemi,“ konstatoval. On sám by prý dával přednost vytvoření koalice, která bude mít v zastupitelstvu výraznější převahu – nicméně teprve pondělní a úterní rozhovory ukážou, zda jsou pro to vytvořeny podmínky.

I během víkendu se ale konají setkání spojená s vyjednáváním. Stanovisko ANO je podle Viktory jasné: hnutí, které ve volbách získalo sedm mandátů, si dělá nárok na obsazení postu starosty. „Neříkám, že bych to musel být já, ale starostu požadujeme,“ odpověděl na otázku Deníku.

Proti tomu, aby Viktora v čele města setrval, se již před volbami a opětovně i po sečtení odevzdaných hlasů důrazně vymezil společný tým ODS a TOP 09 (přičemž zástupci ANO původně odhlasovali, že vyhoví, aby po volbách umožnili společné jednání o koalici mezi oběma nejsilnějšími subjekty, majícími dohromady 12 hlasů; k dohodě se ale nedospělo).

Seifert Deníku potvrdil, že občanští demokraté ze změny ve vedení města neustupují: „Za nás tento požadavek trvá.“ Současně uvedl, že ANO i nyní starostenský post požaduje – a to s konkrétním jménem: Josef Viktora.

Čtyřka řekla, oč dlouhodobě usiluje

Seifert nyní vyjednává v rámci širší skupiny, reprezentující 11 zastupitelských mandátů. Memorandum o spolupráci a společném postupu při vyjednávání, vzešlé ze shody na podobných prioritách, totiž podepsali zástupci čtyř subjektů: ODS a TOP 09, Alternativy pro Vás, KDU-ČSL a uskupení VIZE. I on míní, že podoba konkrétních dohod týkající se budoucí koalice by se mohla rýsovat kolem poloviny příštího týdne.

Signatáři memoranda o spolupráci, tedy zástupci takzvané Čtyřky, nyní během čtvrtka a pátku jednali se zástupci jiných pěti subjektů včetně ANO (stranou zůstala jen kandidátka SPD, ale i na ni prý dojde). Ukázalo se, že zásadní programové rozpory se neobjevují – a tam, kde shoda nepanuje, lze ponechat současný stav a během tohoto volebního období spornou záležitost neřešit.

Rozhovory usnadnilo, že Čtyřka se dohodla na dlouhodobých prioritách, přesahujících rámec čtyřletého volebního období a představujících vizi města za nějakých šest až sedm let. Proto také výsledný dokument nese označení „dlouhodobé cíle memoranda o spolupráci 2026+“; ve čtvrtek byl zveřejněn na facebooku. Své postoje, plány a představy tedy dala Čtyřka najevo a každý se s nimi mohl seznámit ještě před jednáním.

Složitěji se jeví debaty vyjednávajících partnerů o personálních záležitostech. Konkrétně o obsazení postů v radě města – a zejména pozic zástupců starosty. „Není můj preferovaný postup, abychom měli třeba tři místostarosty; to, myslím, město velikosti Kutné Hory nepotřebuje,“ konstatoval Seifert. Připomněl také, že za ODS prosazuje, aby v dozorčích radách organizací města či s jeho významným podílem měla zastoupení také opozice – přičemž jde o teplárnu KH TEBIS, technické služby nebo správu městských lesů a rybníků. Obsaženo by to mělo být i v koaličním prohlášení.

Dokument zásadní pro jednání v Kutné Hoře: 2026+

* Komunikace znamená být nablízku

- Vedení města a úřad s občany komunikuje jednotně a otevřeně, za využití moderních technologií i osobních setkání

- Informace jsou přehledné, na jednom místě – kultura, parkování, aktuality

- Jsme partnery komisí a výborů města s respektem k jejich doporučení

* Odpovědné vedení města

- Město má strategický plán, rozhodování je založeno na informacích a skutečných potřebách

- Priority při sestavování rozpočtu budou voleny realisticky, hospodárně a s ohledem na potřeby občanů všech generací

- Řízení městských organizací a obchodních společností s účastí města je transparentní s důrazem na efektivní hospodaření a rozvoj se stanovenými prioritami a cíli

* Moderní město

- Město využívá moderních technologií

- Projektová kancelář zajistí získání dotací a jejich administraci jak městu, tak jeho příspěvkovým organizacím

- Městský úřad plní podobu klientsky orientované veřejné správy a je digitalizovaný

- Postupnou obnovou vzniká inteligentní osvětlení, vytápění a řízení, které využijeme k úsporám

- Jsou zajištěné energie pro školy, příspěvkové organizace, úřad a další infrastrukturu nenapojenou na centrální zdroj tepla

- Rozšíříme infrastrukturu centrálního zdroje tepla, napojíme bazén, halu, školy a další budovy

* Školství

- Ve městě je dostatek míst ve školkách a školách

- Ředitelé a vedení škol se nemusí věnovat technickým agendám a správě budov

- Do škol směřují všechny peníze, které město od státu dostává

- Městské školky mají svého logopeda

- Kvalita vzdělávání ve školách je sledována a vyhodnocována

- Dětem a žákům v jídelnách chutná, jídelny mají lepší organizaci a hospodaření

* Kultura a kulturní dědictví

- Živá kultura má podporu

- Jsme spolupořadateli Stříbření a podporujeme festivaly a kulturní akce ve městě

- Dobrovolnické iniciativy, spolky, komunity a sdružení a jejich akce mají podporu

- Fond regenerace města je posílen a podporuje vlastníky nemovitostí

* Veřejný prostor

- Veřejný prostor je bezpečný, čistý a bez bariér

- Děti si v Breüerových sadech hrají na dětském hřišti

- „Průmyslovák“ je místem pro sport a volný čas

- Hlouška a okrajové části města se postupně opraví a zeleně je více

- Na náměstí je vodní prvek

- Zaměříme se na problematiku volně žijících zvířat

- Zajistíme prostředky na provoz a postupnou opravu KD Lorec

* Infrastruktura

- Veřejná hromadná doprava je dále rozvíjena

- Prostředky vybrané na pokutách putují do bezpečnosti a chodníků

- Obnova komunikací a chodníků se řídí dlouhodobým plánem

- Centrum města má nový parkovací systém

- Na nádraží zaparkujete autem, nebo dojedete na kole

- Majetek města opravíme, nebo mu najdeme odpovědné vlastníky

- Umožníme individuální výstavbu rodinných domů

* Sociální a zdravotní oblast

- Rozvoj sociálních služeb v Kutné Hoře bude mít podporu, za pravidelného hodnocení její kvality a kontroly překryvu

- Terénní sociální péče je dostupná a senioři mohou vést co nejdéle důstojný život v prostředí vlastního domova

- Město motivuje lékaře tvorbou podmínek pro jejich působení a život ve městě

- Budeme mít přehled o dostupnosti zdravotní péče a komunikovat s lékaři a poskytovateli ambulantní péče za spolupráce s nemocnicí, kterou budeme podporovat v zájmu navyšování kvality poskytované péče

* Sport

- Sportoviště jsou pod jednou správou, jedním rezervačním systémem a otevřená

- Plavecký stadion je města, opravený, hospodárný a není v něm zima

- Obnova a budování sportovní infrastruktury probíhá za využití dotačních prostředků

- Práce s dětmi a mládeží má podporu

* Podnikání a cestovní ruch

- Město a úřad je podporou pro podnikání

- Podnikatelé mají podporu v kultivaci reklamy

- Je využívána městská karta s výhodami pro návštěvníky i místní

- Je nastavena spolupráce a komunikace aktérů v cestovním ruchu

- Město má přímý příjem z turismu

- Parkování turistických autobusů je zamezeno mimo zpoplatněná stanoviště

Zdroj: Dohoda uskupení stran a hnutí: ODS a TOP 09, Alternativa pro Vás, KDU-ČSL a VIZE