Jak se má radnice postavit k městské nemocnici?

Podporovat nemocnici ještě víc, protože je pro město užitečná.

Zvážit privatizaci, v dojezdové vzdálenosti je dost jiných nemocnic.

Prověřit hospodaření a udržitelnost nemocnice a teprve pak rozhodnout o jejím osudu.

Nechat vše při starém, nemocnice funguje dobře.