Jak se vydařil letošní festival?

Jedenáctý ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora je za námi. Velmi mě těší, že letošních dvanáct koncertů přineslo radost a potěšení posluchačům. Většina koncertů byla odměněna potleskem ve stoje.

Kdo byl největší hvězdou festivalu?

Kutná Hora měla letos velké štěstí, že si našel čas a přijel na festival jeden z nejžádanějších klavíristů dneška Lukáš Vondráček. Vystoupil na třech koncertech a byl to skutečně nezapomenutelný zážitek. Navíc se mu v Kutné Hoře velmi líbilo a slíbil, že udělá vše pro to, aby do Kutné Hory zase přijel. Ale nejen on! Musím vzpomenout na houslistku Corinne Chapelle, která zůstane v našich srdcích velmi dlouho. Festivaloví pravidelní hosté klavírista Konstantin Lifschitz a klarinetista Michel Raison opět předvedli své vysoké interpretační umění. Všichni hudebníci, které Jiří Bárta vybírá, patří k naší i světové elitě.

Mezinárodní hudební festival Kutná Hora 2018: violoncellista a tvůrce festivalové dramaturgie Jiří Bárta.
OBRAZEM: Kutnohorský festival nabídl hudební hody pojedenácté

Jaká byla atmosféra festivalu?

Jiřímu Bártovi, uměleckému řediteli festivalu, se po celých jedenáct let daří držet vysokou úroveň dramaturgickou i interpretační. Dokázal i letos velmi citlivě propojit náročnost festivalu s posluchačskou atraktivitou. Česká televize si vybrala pro natáčení program ve středu 6. června v kostele sv. Jana Nepomuckého.

Byly i letos nějaké festivalové zajímavosti?

Velkou zajímavostí byla skladba napsaná na festivalovou zakázku vynikajícím skladatelem Martinem Smolkou. Překrásná meditativní skladba, nazvaná Smutek utek, byla umocněna úžasnými výkony violoncellisty Jiřího Bárty a klavíristky Terezie Fialové. Martin Smolka byl přítomen, stejně tak jako ruský skladatel Jakov Jakoulov, který si přijel poslechnout nejen svoji skladbu – Carousel pro klavír v podání Konstantina Lifschitze.

Jsem velmi potěšena ohlasy nejen odbornými, ale zejména posluchačskými, protože pro ně jsou naše koncerty určeny. Zatím nevím, co Jiří Bárta má připraveno pro příští rok. Většinou o tom vážně hovoříme začátkem září. Tak se těším.