Scénář výstavy je dílem doktorky Drahomíry Novákové, grafiku vytvořil magistr Zdeněk Mazač, instalace se spolu s Drahomírou Novákovou zhostil Tomáš Hnátek. Za zapůjčení materiálů patří zvláštní poděkování Slavomíru Vyčítalovi z Nové Lhoty. 

Výstava mapovala nejen vznik Československa roku 1918, ale celé období První republiky. Kromě knih a fotografií byly vystaveny také věci běžné potřeby z doby po vzniku republiky. Návštěvníci výstavy se tak mohou „přenést“ do doby před sto lety.

Drahomíra Nováková popsala vyhlášení republiky, život v prvních dvaceti letech a také vznik výstavy: „Výstavu jsme uspořádali z našich zdrojů, kromě předmětů zapůjčených panem Slavomírem Vyčítalem. A za to bych mu chtěla poděkovat.“

Zdroj: Youtube

Slavomír Vyčítal z Nové Lhoty zapůjčil dokumenty, které se týkají návštěvy Tomáše Garrigua Masaryka v Čáslavi roku 1922. Masaryk při té příležitosti převzal záštitu nad odhalením pamětní desky legionáři Bedřichu Havlenovi na jeho rodném domě v Nové Lhotě. Bedřich Havlena byl popravený italský legionář a byl pokládán za hrdinu zahraničního odboje.

Slavomír Vyčítal popsal, jak se dostal k uvedeným materiálům: „Majitelka rodného domu Havleny potřebovala udělat jeho odhad. Tak jí říkám. Já bych ti ten odhad udělal, ale bude to něco za něco. Já ho udělám, ale dostanu od tebe všecky věci, co se týkají Havleny.“

Takovýmto způsobem se dostaly vzácné dokumenty k rukám Slavomíra Vyčítala, který je tím pravděpodobně zachránil. On to komentoval velice skromně: „Není to žádný zázrak, byla to povinnost občana, aby se dostaly dalším generacím.“

Všem, kteří se podíleli na vzniku výstavy, patří velké poděkování. A kdo sklidil největší úspěch? Na tom se shodli všichni jednoznačně - Slavomír Vyčítal! Nejen, že zachránil vzácné dokumenty, které nezištně zapůjčil, ale ještě poutavě popsal dobu, o které byla výstava.

Ze křtu knihy o čáslavském rodákovi generálu Františkovi Moravcovi v Přerově.
Knihu o čáslavském rodákovi generálu Františkovi Moravcovi pokřtili v Přerově