„Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích, čáslavští měli v každé z nich své zástupce,“ předeslal pedagog Základní umělecké školy v Čáslavi Jan Řezníček s tím, že před konkurencí souborů z celého středočeského kraje žáci ZUŠ J. L. Dusíka v Čáslavi obhájili dobré výsledky z minulých let. Nejlepšího umístění dosáhlo žesťové trio z Čáslavi ve čtvrté kategorii, pracující pod vedením Zdeňka Lauterbacha. Tento soubor obsadil ve své kategorii první místo a byl vybrán k účasti na celostátním kole této soutěže, které se bude konat 13. dubna ve Vysokém Mýtě.

„Žesťové trio postoupilo do celostátního kola s nejvyšším počtem bodů ve své kategorii. Tato kategorie je v celostátním kole letos velmi silně zastoupena, probojovalo se sem 15 souborů z celé České republiky“ řekl Lauterbach, který byl navíc oceněn čestným uznáním za vynikající pedagogickou práci. „Na soutěži předneseme repertoár ze skladeb autorů vrcholné renesance a baroka,“ zakončil Lauterbach.