„Je to tradiční vyvrcholení festivalu. Tato část je vždy oblíbená, a to nejen u dospělých, ale především u dětí, kteří si mohly zdarma vyzkoušet práci s barvou, fixy a tvorbou vlastního graffiti. Tvořivou atmosféru podpoří DJ a drobné občerstvení pro děti,“ uvedl za produkci festivalu Martin Starý.

Letošní ročník je pojat jako multigenerační setkání, hostit bude kupříkladu i Kurta Gebauera, který má aktuálně výstavu v Národní Galerii Praha.

Murály se budou znovu tvořit na několika vybraných lokalitách Kutné Hory. "V loňských ročnících murálů, tedy velkoplošných maleb na stěnách ve veřejném prostoru, vzniklo celkem patnáct, nepočítaje další umělecká díla ve stylu graffiti u garáží v Zelenkově ulici, či u fotbalového hřiště. Nutno ale připomenout rozdíl mezi murálem a graffiti: zatímco graffiti vzniká často víc živelně, muralartová díla vznikají naopak na základě dohody s majitelem nemovitosti a jsou ve větším formátu a propracovanější," vysvětlil Starý.

Oficiální zahájení se uskuteční ve středu 12. srpna v 19 hodin v kavárně Blues Café v Jakubské ulici. Na programu bude projekce a debata s umělci.

V letošním roce se představí šest umělců

Kurt Gebauer
Sochař a významný Český umělec 20 století. V roce 1990 byl jmenován docentem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a v roce 1992 jmenován profesorem Ateliéru veškerého sochařství. Dnes je emeritním profesorem. V současné době dobíhá jeho retrospektivní výstava v Národní Galerii hlavního města Prahy. V Kutné Hoře bude jeho zájmem velkoformátová malba, jíž se také věnuje.

Andrej Németh Endre
Andrej je takzvaný renesanční umělec. Pracuje se dřevem, kamenem, sklem, uměleckým smaltem, dělá grafiku, design, keramiku, maluje a vynalézá, spojuje i nespojitelné. Je nositelem více hlavních cen a uznání z mezinárodních sympoziích, malby, grafiky a sochařství: Slovensko malba, umělecký smalt Maďarsko, Slovensko, umělecké sklo Ukrajina (Lvov), Polsko (Sklárská Poreba) a ze sochařství Česká Republika, Maďarsko, Slovensko. V Kutné Hoře na Karlově u Skály již 11 let pořádá mezinárodní sympozium „Sochařský a umělecký smalt“ za účasti umělců z Japonska, Polska, Maďarska, Slovenska, Ruska, Itálie, Rakouska a České republiky.

Richie Mozger
Polský umělec a graffiti writer věnující se volné tvorbě. Převážně na zdech domů a obrazech můžete vidět jeho jedinečný styl vycházející z klasické malby, přes komiksovou linku až k možným figurálním abstrakcím.

Nikola Vavrouš ala Khoma
Nikola Vavrous (1985) alias Khoma je umělec žijící v Havířově. Jeho kořeny jsou spjaty s graffiti a svou tvorbu zaměřuje především na velkoplošné nástěnné malby. Jeho služeb využívají města, firmy i soukromé osoby, nebo veřejné organizace po celé republice, pro které vytváří originální díla na zakázku. Do rozsáhlejších projektů zapojuje také další umělce, writery či grafiky.

Jan Holub
Jeho vlastní tvorba se opírá především o kopírování výtvorů přírody, rostlin, živočichů a částí lidského těla. "Kutná Hora pro mne představuje srdeční záležitost. Její okolí bylo pro mne v mládí místem mnoha výletů, pobytů a vándráckých výprav a v posledních dvaceti letech i místem pracovní činnosti, neboť pro filmaře je Kutná Hora rájem na zemi. V jejích ulicích a objektech, kde na člověka doslova dýchne historie, jsem měl možnost se podílet na mnoha filmových projektech např. D'Artagnan et les trois mousquetaires, Borgia, Edit Piaf a další."

Lukáš Kladívko
Je autorem již jedné velkoformátové malby v Kutné Hoře na hřišti v Šipší. Je také autorem a kurátorem tohoto projektu. Jeho tvorbu charakterizuje vliv graffiti a používání všech možných kombinací barev a stylů. Jeho umělecký záběr mimo jiné čítá velkoformátové malby, objekty z odpadu nebo instalace ve veřejném prostoru. Mottem jeho tvorby je “Zkoumat, hledat a nacházet”.