Letošní Den židovských památek byl zajímavější o skutečnost, že v synagoze probíhá výstava nazvaná Dějiny Židů v Čáslavi. Ta byla zahájena v letošním roce, kdy si připomínáme 120 let od slavnostního otevření synagogy. Tehdy u toho byl dokonce císař František Josef.

Den židovských památek letos připadá na svátek Tiš'a be-av, při kterém si Židé připomínají zničení jeruzalémského chrámu. Zpřístupněno bylo více než padesát vybraných židovských památek v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Návštěvníci tak měli možnost navštívit hřbitovy a synagogy, které nejsou volně přístupné, nebo prošly v posledních letech nákladnou rekonstrukcí. Mezi zpřístupněnými památkami nemohla chybět ani čáslavská synagoga v Masarykově ulici, jedna z nejhezčích v celé zemi.

„Dějiny židovské komunity v Čáslavi jsou dlouhé téměř sedm set let. My zveřejňujeme historii a hlavně příběhy konkrétních lidí, o které téměř šedesát let nikdo nestál, jakoby vše bylo neviditelné,“ prozradil nám autor výstavy Marek Lauremann. A dále dodal: „Že něco nevidíme ovšem neznamená, že to neexistuje. My se snažíme zaplnit bílá místa naší historie. Zaplnit je životem - to je cíl naší výstavy.“

Nádvoří hradu Pirkrštejn ožilo muzikou.
Nádvoří hradu Pirkrštejn ožilo muzikou

Čáslavská synagoga je nádherná zdobná budova. Ale je to především memento. Je to „černé svědomí“, které nám připomíná více než sto židovských občanů a občanek, kteří se nikdy nevrátili do Čáslavi z pekla koncentračních táborů. Zlikvidovány tak byly i budoucí nenarozené generace.

Tuto hrůzu je třeba připomínat neustále, ale především dnes, kdy řada lidí opět zasévá semínko nenávisti a nesnášenlivosti do celé společnosti. A jsou to dokonce i námi placení politici. Je dobře, že zlu se postavili především mladí lidé a někteří i na vlastních předcích ostatním ukazují následky takového chování. Patří mezi ně Kristýna Myřátská, Jitka Šimková a Ema, Matěj a Marek Lauremannovi, kteří neúnavně provázejí návštěvníky čáslavskou synagogou!

Zdroj: Youtube
Noční běh pro Světlušku v Kutné Hoře.
Noční běh pro Světlušku zhasl část Kutné Hory