Tancovalo se, hrály se hry a soutěžilo se. Celý program se nesl v přátelské náladě.

Za odměnu si děti odnesly sladkosti a drobné dárečky.