Pořádající Disco club Shabo byl vyzdoben balonkovou výzdobou, pro děti byl připraven bohatě vybavený dětsky koutek a vzduchem poletovaly mýdlové bubliny. Nemohla chybět dětská diskotéka a spousta dobrot pro děti.

Jednou z definic autismu je, že jde o poruchu vývoje sociální interakce a komunikace. Jedná o vrozenou odlišnost ve vývoji a fungování mozku, která způsobuje, že dítě se chová a myslí jinak než jeho vrstevníci. Má potíže v komunikaci, nedokáže adekvátně reagovat na běžné situace. Ale na druhou stranu mohou v některých oblastech lidé s autismem výrazně převyšovat ostatní, jako například v matematice, jazycích nebo umění.

Podle statistik žije v Česku zhruba 200 tisíc lidí s různou mírou a formou autismu.