Vystoupila Jana Sibera – soprán, Roman Hoza – baryton, Martin Šrejma – tenor, Severočeská filharmonie Teplice, Pražský rozhlasový sbor a dirigent Jiří Štrunc.

Operní týden pokračuje i v neděli. Konventem bývalého cisterciáckého kláštera v Sedlci bude znít swing v podání podání pražského mužského vokálního kvarteta The Swings.

Adam Plavec