Studenti na něm pracovali celý rok. Během hodin výtvarné výchovy zkoušeli různé techniky, vše však směřovalo právě k uvedenému tématu. Díky širokému záběru byly ve vestibulu školy k vidění nejen klasické portréty, ale i mnoho dalších zpracování toho, jak si studenti představují obličej, kam ho všude lze promítnout a co vůbec lze s portrétem jako typicky lidskou záležitostí ztotožnit.

Výstavu uvedla učitelka výtvarné výchovy Štěpánka Králová společně s ředitelem školy Vladislavem Slavíčkem a dvěma tematickými písničkami ji otevřeli Zdeněk Licek a Zdeněk Oliva společně se dvěma zpěvačkami z řad studentů. Vedle klasických malovaných nebo kreslených portrétů bylo k vidění i mnoho fotografií nebo 3D prací – díla studentů C2A a C2B, kteří se zúčastnili umělecké soutěže „Máš umělecké střevo?". Jejich projekty reagují na aktuální témata týkající se moderní doby, virtuálního kontaktu či náboženského fanatismu a na výstavě měly své pevné místo.

Autoři děl bylinávštěvníkům k dispozici po celou dobu výstavy a v případě potřeby objasnili myšlenku či použitou techniku. „Za všechny bych chtěla poděkovat našim učitelkám výtvarné výchovy Monice Pekové a Štěpánce Králové, které nám umožnily vyzkoušet si mnoho různých technik, byly pro nás neustálým zdrojem inspirace a nápadů. S výstavou jsem velmi spokojená, líbí se mi výsledky toho, co jsme se za dva roky naučili a jak jsme schopni tyto znalosti zpracovat a užít v praxi," uvedla Lucie Borovičková, studentka sexty.

Autor: Martina Veberová