Hlavním hlediskem pro výběr autorů byla kvalita jejich díla a pozice na soudobé scéně. Tak se stalo, že v Kutné Hoře vystavovala celá řada autorů, u nichž přídomek „regionální umělec“ prostě nefunguje. Výčet jmen jako Balabán, Surůvka, Ovčáček, Lysáček, Mainer, Špaňhel, Kotrba, Pastrňák, Šmíd, Puchová, Koléšek, nyní GFJ rozšiřila o další jméno – Václav Rodek.

„Většina abstraktní malby se opírá o reálný základ, v případě Václava Rodka je to svět antické mytologie a netýká se to jen série Morfeovy sítě z let 2021 až 2023, která poskytla název současné výstavě v Sankturinovském domě. U Rodka najdeme i celou řadu obrazů, které řeší tuzemské náměty, obecné zachycení prostorových vztahů nebo pohyb individua znázorněného simplicistní figurou. Pohybujeme se ovšem v malbě, takže vnímáme práci s barvou a onu typickou balabánovskou oscilaci mezi reálným, zjednodušeným, abstrahováním reality obsahové a významové na linie a tvar, ale především pevný základ v práci s barvou,“ říká o autorovi ředitel GFJ Aleš Rezler.

Václav Rodek (*1976, Frýdek-Místek) v roce 2008 ukončil výtvarná studia v ateliéru malby Daniela Balabána na Ostravské univerzitě, ve stejném ateliéru také pak pedagogicky působil jako odborný asistent. close Vernisáž výstavy Václava Rodka Morfeovy sítě v Galerii Felixe Jeneweina. info Zdroj: Deník/Michal Bílek zoom_in Václav Rodek. Nyní je na Ostravské univerzitě vedoucím samostatného malířského ateliéru. Své práce prezentoval od roku 2008 na společných výstavách v Ostravě, Českém Těšíně, Opavě, ve Vídni a v Praze. Od roku 2016 vystavuje samostatně, ať už v dobře známé nezávislé ostravské Galerii Jáma 10 nebo v krajské vlajkové lodi ostravské umělecké scény Domě umění Galerie výtvarného umění v Ostravě. Výstavu Morfeovy sítě si můžete proshlédnout v Galerii Felixe Jeneweina v Sankturinovské domě v Kutné Hoře do 8. května letošního roku.