GASK zahajuje 3. února jarní sezónu výstavou Mlčení performera, sinologa a malíře inspirovaného kaligrafií – Jiřího Straky. Umělec ve své tvorbě cílí na střet kultur, konkrétně vstup katolicismu do cizorodého prostředí, tj. do Číny a Japonska v 17. století, přičemž vychází ze svých akademických studií a z osobní zkušenosti, neboť dlouhodobě žije a pracuje v Pekingu. Výstavu, jejíž kurátorkou je Veronika Marešová, budou moci návštěvníci zhlédnout ve výstavním prostoru Café Fatal do 18. srpna. K výstavě se váže doprovodný program - dne 24. 2. se uskuteční přednáška předního českého japanologa Jiřího Zemana a projekce filmu Martina Scorseseho Mlčení. Výstava potrvá do 18. srpna letošního roku.

O Tobě - Nejmladší ženská malba a socha

Výstava O Tobě představí v GASK kurátorský výběr z nejmladší ženské malby a sochy orientované na figuru a figuraci. Ústředním motivem projektu je jednak přítomnost silné generační výpovědi, jednak reflexe samotné proměny a aktualizace malířského a sochařského média v době post-informační, kdy se do konstituce díla zcela přirozeně integruje vliv informační mašinérie, společenského zrychlení, nových médií a především sociálních sítí.

Vernisáž výstavy Stanislav Podhrázský a přátelé v Galerii Středočeského kraje, Kutná Hora 21. října 2023.
Kraj finančně podpoří dva projekty Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře

Na výstavě představí svou tvorbu Adriana Sarnová, Anna Hulačová, Gabriela Slaninková, Tereza Frindová, Kateřina Komm, Sofie Švejdová, Annemari Vardanyan, Laura Limbourg, Ester Knapová, Kateřina Ondrušková, Lucie Rosická. Expozice, jejímiž kurátory jsou Petr Vaňous a Veronika Marešová, bude pro veřejnost otevřena od 4. února do 18. srpna.

Výběr z díla Vratislava Karla Nováka

Výstava Stále v pohybu sochaře, šperkaře a pedagoga Vratislava Karla Nováka pomyslně začala již v prosinci loňského roku, kdy byl veřejnosti představen kinetický objekt Planety – Kruhy, který je umístěn v galerijních zahradách v rámci venkovní expozice GASK pod širým nebem. Dne 17. února bude pak v prostoru tří výstavních sálů představen výběr z díla tohoto autora, jenž zahrnuje kinetické a interaktivní sochařské objekty a šperky.

Z expozice alchymie a renesančních věd.
Sankturinovský dům přivítá po tříleté pauze návštěvníky Diametrálním řezem

Výstava, která vzniká pro GASK ve spolupráci s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a Spolkem přátel díla V. K. Nováka, bude veřejnosti přístupná od 18. února do 8. září 2024. Jejími kurátorkami jsou Kateřina Nora Nováková a Ludmila Šikolová spolu s kurátory GASK Vandou Skálovou a Richardem Drurym.

Ilustrace a volná tvorba Martiny Skala

Dne 17. února otvírá GASK poslední únorovou výstavu Voyage Martiny Skaly. Autorka se narodila na Malé Straně, vystudovala historii na Karlově univerzitě a scénografii na DAMU. V 80. letech odešla do Francie a na konci 90. let se usadila v USA, kde žije a tvoří. Je autorkou řady knížek pro děti, které i sama ilustrovala. Za sérii Strado & Varius získala v roce 2003 ocenění Magnesia Litera.

Kutná Hora 9. ledna 2024 odpoledne
Poznáte místa v Kutné Hoře? Vyzkoušejte si náš kvíz

Výstava představí autorčiny originální kresby pro dětské knihy i volnou tvorbu, které společně mapují cesty napříč kulturními světy, jimiž sama prošla. Tento galerijní počin doprovodí 9. března výtvarná dílna pro děti a beseda na téma střetávání kultur s Martinou Skalou a Václavem Cílkem. Výstava, jejíž kurátorkou je Adriana Primusová, potrvá do 23. června 2024.