6. listopadu se v GASK otevře pro veřejnost výstava dvojčat Květy a Jitky Válových s názvem Cesta předurčena osudem, která představí životní dílo těchto dvou výrazných osobností u příležitosti stého výročí jejich narození. Klíčovou součástí expozice budou ukázky z pozůstalosti obou sester, která byla v roce 2021 darována do sbírek galerie.
Výstava samotná je koncipována jako symbolická „pouť“, rozčleněná do dvanácti tematických okruhů (skutečnost, souběh, jatka, zápas, tíha, sevření, cesta, rozmluva, dotyk, smíření, souznění, proměna), skrze něž mohou návštěvníci poznat na monumentálních plátnech i na drobných kresbách, skicách a grafikách procítěnou výpověď sester Válových o dramatu i intimitě lidského bytí.

close Květa Válová - Strážci (1969) info Zdroj: Se svolením GASK zoom_in Květa Válová - Strážci (1969)

Sestry Válovy patří k nejvýraznějším osobnostem českého umění od konce 50. let 20. století, kdy se staly součástí výrazného nástupu mladé umělecké generace v rámci uvolňujících se poměrů společensko-kulturního "tání". Od samého počátku vycházela tvůrčí výpověď obou sester z hlubokého soucítění s údělem člověka, nejdříve promítaného do konkrétních výjevů z průmyslového prostředí jejich rodného Kladna, posléze jako všelidská symbolika zobecněných figur. "I když je jejich umělecké svědectví jasně zakotvené v generačních a historických souvislostech, neobyčejně silný lidský náboj jejich tvorby tyto hranice daleko přesahuje," říká vedoucí kurátor GASK Richard Drury.

Výstavu doprovodí série komentovaných prohlídek a přednášek odborníků, díky nimž se dozvíte více o životě i díle sester Válových, o principech vzdoru, jinakosti a reflexe sama sebe. Lektorské centrum GASK připravuje k tématu edukační programy pro školy, výtvarné dílny pro rodiny s dětmi a taneční workshop s Jiřím Lösslem a Monikou Švec Sybolovou. "V rámci programu GASK bez bariér připravujeme zážitkový program pro návštěvníky se zrakovým postižením Oko, okno do minulosti, během kterého budou moci prostřednictvím díla sester Válových odhalovat skrytá tajemství," říká Karolína Šteffková, edukátorka Lektorského centra GASK. V lednu příštího roku vyjde publikace, jejíž obsah se bude tematicky vztahovat nejen k výstavě Cesta předurčena osudem, ale představí i širší souvislosti tohoto komplexního projektu.
Výstava Cesta předurčena osudem se koná v GASK od 6. listopadu do 19. března a jejím kurátorem je Richard Drury.

Obyčejné věci

Malíř, designér, grafik, hudebník a zakladatel Mikulovského výtvarného sympozia Libor Lípa představí v galerijním prostoru Café Fatal svou sérii nejnovějších velkoformátových maleb polévkových mís, které vznikly přímo pro GASK. Tato malířská kolekce bude doplněna o další doprovodné náměty, které autor souhrnně vetkl do názvu výstavy Obyčejné věci.

close Libor Lípa - Polévková mísa info Zdroj: Se svolením GASK zoom_in Libor Lípa - Polévková mísa

Lípa se pokouší v předmětném, hmotném světě objevit a poukázat na samotný smysl těchto věcí i na jejich vnitřní či duchovní podstatu. Autor v různých obměnách převléká své porcelánové objekty do rozličných dezénů/dekorů, čerpajících ze starosvětské tradice, z moravského folkloru či pop-artu. „Malíř tedy snoubí na první pohled neslučitelné a vytváří tak nový typ neo-postmoderního zátiší. "Obyčejné věci" v jeho podání tak nabývají podoby jakéhosi aktualizovaného magického realismu," říká kurátorka Veronika Marešová a dodává: "Základním rysem této výstavy je zejména zkoumání malby jako takové a jejích možností vyjadřovat se skrze jednoho umělce."
Výstava Obyčejné věci se koná v prostoru Café Fatal od 23. října 2022 do 12. března 2023.

Mimo řádné

Kateřina Adamová i Pavel Šimíček absolvovali Akademii výtvarných umění v Praze – Adamová kresbu a Šimíček sochu. Oba mají v současné době ateliér v areálu pražské Pragovky. Jejich umělecký výraz spojuje křehkost, přesnost a specifické přesahování. Figurální výjevy kreseb na papíře Kateřiny Adamové, tvořené krátkými hustými pastelkovými tahy, osobní komentáře běžného bytí, působí vlastně velmi sochařsky. A objemy a linie prostorových prací Pavla Šimíčka, někdy zakomponované přímo do reálné architektury, zviditelňující tušené jevy prostředí, mají často kresebný charakter.

close Kateřina Adamová - Chybná úroda (z cyklu Zima) info Zdroj: Se svolením GASK zoom_in Kateřina Adamová - Chybná úroda (z cyklu Zima)

Oba autoři tak ze svých odlišných pozic základních výrazových prostředků, vyslovujících obsahy niterné vyhrocenosti i únikové romantické imaginace, ustavují živý prostor jakéhosi permanentního křížení s řadou individuálních zastavení.
Výstava Mimo řádné se koná v Projectroomu a Experimentálním prostoru Galerie Středočeského kraje od 23. října 2022 do 26. února 2023.

Sběratel

Výtvarník, grafik a fotograf Robert V. Novák se sice v titulu instalace identifikuje se statusem sběratele, ale jeho projekt není ani zdaleka pouhým představením sbírky. Daleko spíše je gestem a duchampovskou intelektuální provokací, která se specificky dotýká nejen aktuálních otázek vztahu člověka k prostředí, ale i celého spektra tvůrčích aktivit, díky nimž je autor i „sběratel“ v jedné osobě jednou z významných, ale pro širší veřejnost poněkud skrytých osobností domácí výtvarné scény.

close Robert V. Novák - Sběratel info Zdroj: Se svolením GASK zoom_in Robert V. Novák - Sběratel

Jako sběratel je osobností velmi specifickou. Nesbírá nijak intenzivně, spíše se u něj jaksi mimochodem, někdy jako vedlejší produkt jiné činnosti, scházejí a hromadí předměty téhož druhu do okamžiku, kdy si uvědomí, že už je vlastně majitelem sbírky. Pohybuje se mimo obvyklá sběratelská teritoria; sbírá to, co bez povšimnutí odkládáme, vyhazujeme nebo často ani nevnímáme. Zajímá ho materiál, který je obecně považován za odpad, a tím, jakým způsobem materiál shromažďuje, řadí a adjustuje, ho interpretuje a posouvá do úrovně díla. „Mezi řádky skrývá hlubší sociální a ekologické úvahy a otázky, týkající se civilizace nadprodukce a současné industrie odpadu: množství práce, které věnujeme jeho ‚výrobě‘ a estetizaci, a zároveň energie a procesů, které vyvíjíme pro jeho recyklaci a likvidaci,“ říká kurátorka výstavy Vanda Skálová.
Výstava Sběratel je k vidění v prostoru Whitebox od 23. října 2022 do 26. února 2023.

Tajnosti

Výstava Šárky Trčkové Tajnosti představí křehké a bezprostřední akvarely, drobné malby i rozměrné grafiky této umělkyně, které vypovídají o její posedlosti prací, živelném vztahu k barvě a mistrném ovládnutí širokého spektra výtvarných technik. „Výsostným prostředím autorky byla příroda a nejinspirativnějším stavem lidského bytí pro ni bylo dětství. Obě témata se v její tvorbě často prolínala, zvlášť po narození syna,“ říká kurátorka výstavy Vanda Skálová.

close Šárka Trčková - Tajnosti (2011) info Zdroj: Se svolením GASK zoom_in Šárka Trčková - Tajnosti (2011)

Její práce jsou často záznamem prostého pozorování každodenních situací, zachycených s neobyčejnou citlivostí a zaujetím, vážně, ale zároveň i se smyslem pro hravost a detail. Ticho dětského údivu, dynamika pohybu hry na honěnou, soustředění, setkávání a spiklenectví i strach a obavy. Zdánlivě jednoduché a zároveň monumentální kompozice vypovídají osobitým a nesentimentálním způsobem o úloze tajemství i o schopnosti vidět zázraky v běžném životě.
Výstava Tajnosti bude pro návštěvníky otevřená od 6. listopadu 2022 do 12. března 2023 v prostoru Přesahy grafiky a Blackbox Galerie Středočeského kraje.

(tz)