Vedení Galerie Středočeského kraje (GASK) se proto rozhodlo expozici, která je sestavena nejen z děl ve vlastnictví galerie, ale i od několika zapůjčitelů, prodloužit. Díky ochotě zapůjčitelů bude výstava, která představuje životní dílo sester-dvojčat Válových, ve své komplexnosti pokračovat až do 10. dubna 2023. Prodloužení doprovodí několik komentovaných prohlídek.

Jezuitská kolej v Kutné Hoře, sídlo Galerie Středočeského kraje (GASK).
GASK nabízí milovníkům umění v březnu pestrý program. Zkrátka nepřijdou ani děti

Výstava, jejímž kurátorem je Richard Drury, je koncipována jako symbolická "pouť" životem Květy a Jitky Válových, rozčleněná do dvanácti tematických okruhů, skrze něž mohou návštěvníci poznat na monumentálních plátnech i na drobných kresbách, skicách a grafikách procítěnou výpověď sester Válových o dramatu i intimitě lidského bytí. Mimořádné na díle sester Válových je i jejich celoživotní tvůrčí symbióza.

Zdroj: Youtube

Cesta předurčena osudem - z videokanálu GASK na YouTube.

"U sester Válových lze mluvit o mimořádné jednotě, o jedné duši ve dvou tělech. Každá z nich by i bez té druhé jistě vynikala jako svrchovaná tvůrčí osobnost, jenže rozdělit je na základě toho či onoho měřítka by popíralo celoživotní symbiózu, která podněcovala a podmiňovala jejich individuální, avšak vzájemně související tvorbu. Prostě aby člověk mohl rozumět obsahům díla jedné sestry, musí zároveň rozumět obsahům díla i té druhé," říká kurátor Richard Drury. K tomuto galerijnímu počinu byla vydána publikace, jejíž obsah se tematicky vztahuje nejen k výstavě Cesta předurčena osudem, ale představí i širší souvislosti života a díla obou sester.

Tip na závěr, zejména pro návštěvníky Kutné Hory. Hlavně pro ně připravilo Lektorské centrum GASK spolu s dalšími místními institucemi miniprůvodce "Spolu… Kutnou Horou". Průvodce vás provede po pamětihodnostech města zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO, ale i po méně známých místech. Knížečka zahrnuje krátké texty, ale i úkoly pro společné chvíle při pátrání, pročítání a vymýšlení, takže je ideální také pro rodiny s dětmi. Miniprůvodce si můžete zakoupit v GASK shopu v sídle galerie.