V prostorách Galerie Středočeského kraje budou představena díla cca. šedesáti umělců, kteří během 80. let na protest proti vyhlášení výjimečného stavu bojkotovali kulturní politiku komunistických orgánů Polské lidové republiky.

Výstava Necenzurováno je pokusem ukázat fenomén polského nezávislého kulturního hnutí osmdesátých let. Expozice v Galerii Středočeského kraje představuje sedm tematických okruhů, jejichž označení čerpá z názvů významných nezávislých výstav osmdesátých let nebo důležitých umělecký děl z této doby (Dusno, Oranžová alternativa, Kufrová výstava, Večeřadlo, Dřina, Květinový kříž, Proti zlu, proti násilí, Znamení kříže, Vězeňský obrázek, Vzteklý pes na zeleném pozadí).

close Kříž z květů, Krakow, jezuitský kostel /1982/. info Zdroj: se souhlasem GASK zoom_in Kříž z květů, Krakow, jezuitský kostel /1982/.

Necenzurováno tak v celé komplexnosti prezentuje nejen výtvarné umění vznikající v době komunistického útlaku, ale i dobové fotografie, plakáty a dokumenty z protirežimních happeningů, kufrové výstavy v jejich původní podobě, nezávislé divadlo a mnoho dalšího. Vystavené umění reflektuje nejen jedince a společnost v období represe, ale také zásadní události této doby, jako byla vražda „kaplana Solidarity“ – kněze Jerzyho Popiełuszky, či pokojné protesty v podobě rozkládání květinových křížů na veřejných prostranstvích, kdy při jednom z nich byli zastřeleni tři protestující.

Situace v polské kultuře osmdesátých let byla výjimečná. Většina významných umělců se ztotožňovala se společenskou aktivizací v boji za svobodu, která byla spojena s masovými stávkami ze srpna 1980 a se vznikem celonárodního nezávislého odborového hnutí Solidarita. Ústupky na straně režimu umožnily zvýšení občanské svobody a omezení zásahů státní cenzury. Vyhlášení výjimečného stavu polskou komunistickou mocí dne 13. prosince 1981 za dramatických okolností přerušilo tento takzvaný Karneval Solidarity.

| Video: Youtube

Při návštěvě GASK určitě nevynechejte procházku v zahradách.

Navzdory tomu, že nastalo období masových represí, komunistické moci se nepovedlo ducha svobody zlomit. V roce 1989 se tak mohl přetavit ve změnu režimu v Polsku. Na znamení solidarity s trpící společností odmítla po událostech z prosince 1981 řada umělců kooperovat se strukturami komunistického státu a bojkotovala kulturní politiku státní moci. „Pro umělce bylo zásadní hledat neoficiální cesty, jak sdílet s výtvarným publikem svou tvorbu. Jedním z prvních a originálních způsobů byly takzvané kufrové výstavy, kdy vystavující umělci vytvářeli malé obrazy nebo zmenšené verze svých rozměrnějších děl a ty se následně v kufru přenášely z bytu do bytu, kde probíhaly přehlídky umění mimo dohled všudypřítomné cenzury,“ říká kurátor výstavy Tadeusz Boruta.

Nezávislé umělecké hnutí brzy nalezlo prostor pro veřejné výstavy u římskokatolické církve, jež byla v té době významnou společenskou silou a otevřela se umělcům, kteří bojkotovali komunistický režim. Mimo dohled cenzury tak vznikal bezpočet výtvarných, literárních, dramatických či hudebních děl, jejichž tvůrci manifestovali svou nezávislost s vědomím, že pouze nezávislá kultura je s to vyjádřit onu základní lidskou zkušenost, jíž je touha po svobodě.

close Výstav Necenzurováno v GASK, květen 2023, pozvánka. info Zdroj: se souhlasem GASK zoom_in Expozice Necenzurováno – Polské nezávislé umění 80. let se uskuteční v GASK od 28. května do 17. září 2023. Jejím kurátorem je Tadeusz Boruta, kurátorem za GASK je Richard Drury. Vernisáž výstavy bude 27. května od 16 hodin před výstavním prostorem Galerie 4 a doplní ji koncert polského zpěváka Lecha Janerky.
Výstavu doprovodí série přednášek, filmových projekcí a besed konaných v prostorách Galerie Středočeského kraje, v Knihovně Václava Havla a v kině Ponrepo. K výstavě vyjde publikace a průvodce v českém a anglickém jazyce. Výstava se koná ve spolupráci s Centrem současného umění – Zámek Ujazdowski ve Varšavě, Institutem Adama Mickiewicze a Polským institutem v Praze.