Jde o velmi výrazné osobnosti výtvarného kumštu druhé poloviny 20. století, které se – každá po svém – věnovaly tvorbě, aniž se nechaly vyrušovat okolní érou budování socialismu pod vedením komunistické strany. Často pro ně bývá používáno označení „jedna duše ve dvou tělech“. Společně v kladenském domku také sestry prožily celý život – po dlouhé roky tak trochu "stranou dění". "I když je jejich umělecké svědectví jasně zakotvené v generačních a historických souvislostech, neobyčejně silný lidský náboj jejich tvorby tyto hranice daleko přesahuje," říká kurátor výstavy Richard Drury.

Výstava Cesta předurčená osudem bude v GASK k vidění do 19. března. Její podstatnou část tvoří představení části pozůstalosti, kterou středočeská galerie loni získala jako dar: celkem se jedná o 1730 kreseb, skic a grafik, součástí sbírek galerie jsou však i velká plátna.

Komentované prohlídky

Výstavu doprovodí série komentovaných prohlídek a přednášek odborníků, díky nimž se dozvíte více o životě i díle sester Válových, o principech vzdoru, jinakosti a reflexe sama sebe. Lektorské centrum GASK připravuje k tématu edukační programy pro školy, výtvarné dílny pro rodiny s dětmi a taneční workshop s Jiřím Lösslem a Monikou Švec Sybolovou.

"V rámci programu GASK bez bariér připravujeme zážitkový program pro návštěvníky se zrakovým postižením Oko, okno do minulosti, během kterého budou moci prostřednictvím díla sester Válových odhalovat skrytá tajemství," říká Karolína Šteffková, edukátorka Lektorského centra GASK. V lednu příštího roku vyjde publikace, jejíž obsah se bude tematicky vztahovat nejen k výstavě Cesta předurčena osudem, ale představí i širší souvislosti tohoto komplexního projektu.

Na 26. listopadu chystá GASK také celodenní setkání s designéry, již pátý ročník akce nazvané ADVENT – DESIGN – GASK!, přičemž v rámci doprovodného programu nabídne i komentované prohlídky aktuálních výstav. Sestry Válovy přijdou na řadu v 15.00 (myslet na to by však zájemci měli s předstihem: účast si je třeba rezervovat na webu galerie); je i uspořádání výstavy do 12 tematických okruhů představí kurátor Richard Drury.

Dvojčata Válových se narodila před sto lety (13. 12. 1922); aktuální výstava tedy připomíná toto výročí. Jakkoli nebyly režimem příznivě přijímány, tehdy žádaný socialistický realismus se zobrazením kladenského dělníka usmívajícího se štěstím jim byl cizí, do českého umění výrazně promlouvaly od konce 50. let; nastoupily jako součást mladé generace využívající uvolňování poměrů ve společnosti. Nepřehlédnutelné ale byly už v letech 40.

Obecně známými širokému kulturymilovnému publiku se sestry staly díky velké výstavě uspořádané v roce 1983, tedy jako šedesátnice. Po roce 2000 se jim dostávalo prestižních ocenění. Vedoucí odboru kultury a památkové péče krajského úřadu Kateřina Pešatová již v minulosti ocenila, že díky rodině získala středočeská galerie výtvarnou pozůstalost s hodnotou vyčíslenou na 18 milionů korun.