V letošním jubilejním roce představí Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře celoživotní dílo světově proslulého umělce Jana Švankmajera a jeho manželky Evy. Výstava Disegno interno, která se koná v roce 90. narozenin Jana Švankmajera, představí všechny tvůrčí oblasti, do kterých tento český surrealista zasáhl. Důležitou součástí expozice bude také prezentace malířského díla autorovy manželky Evy Švankmajerové.

Jan Švankmajer: Velké zvíře, 2023
Galerie Středočeského kraje slaví šedesáté narozeniny velkými galerijními počiny

Výstavu doprovodí série přednášek, filmových projekcí a komentovaných prohlídek. Lektorské centrum GASK nabídne programy pro školy, animační workshopy a výtvarné dílny pro rodiny s dětmi. Výstavě Disegno interno bude také věnována krajská výtvarná soutěž Kunstkamera, do které se mohou zapojit žáci základních škol, ZUŠ a středních škol.

Vernisáže v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře 3. února 2024.
Dvě vernisáže odstartovaly letošní výstavní sezónu v Galerii Středočeského kraje

Soutěž Kunstkamera je cílena na výtvarné pedagogy, kteří se mohou se svými žáky nebo studenty vydat do světa surrealismu a pátrat v inspiračních zdrojích světově proslulého tvůrce Jana Švankmajera a jeho ženy Evy. Cílem soutěže je vytvořit koláž, film nebo animaci a zaslat je do dubna do GASK elektronicky nebo poštou. Soutěž probíhá v osmi kategoriích.

GASK Kutná Hora.
GASK už letos přivítal přes 60 tisíc návštěvníků. Příští rok oslaví jubileum

V každé kategorii budou vyhlášeny tři vítězné práce z každé výtvarné oblasti – plošné práce a multimediální práce jak mezi jednotlivci, tak mezi skupinami. Slavnostní vyhlášení výsledků za účasti představitelů Středočeského kraje se uskuteční 28. května 2024. Nejlepší práce budou vystaveny v GASK do 16. června 2024. Výherci se mohou těšit na zajímavé a hodnotné ceny. Více informací najdete na webu GASK.