Autorské čtení profesora Petra Čorneje a přednáška byly určeny pro širokou veřejnost. Přednáška přiblížila klíčové události v životě Jana Žižky, jeho lapkovská léta, cestu do čela husitské revoluce či činnost v roli táborského hejtmana. Přednáška byla zaměřena zcela netradičně na psychologický rozbor Jana Žižky, snažila se proniknout do hejtmanova vnitřního světa, ukázat jeho způsob myšlení a jednání.

Petr Čornej představil svojí sedmisetstránkovou knihu o Janu Žižkovi, která byla v loňském roce oceněna jako Kniha roku a stala se hlavním vítězem knižních cen Magnesia Litera. Zájemcům po přednášce tuto nejrozsáhlejší monografii o Žižkovi podepsal a každému odpověděl na řadu otázek.

Z přednášky Jana Luštince na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi o hraběti Harrachovi.
Jan Luštinec přednášel v Čáslavi o hraběti Harrachovi. Sklidil velký potlesk

Petr Čornej se ve své činnosti zaměřuje na dějiny pozdního středověku, zvláště husitství. V letech 1992 - 1999 působil jako zakladatel a vedoucí Katedry dějin a didaktiky dějepisu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde vyučoval starší české dějiny, světové dějiny, historiografii a vedl semináře s husitskou tematikou.

Nyní vyučuje na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zveřejnil řadu vědeckých studií a zabývá se i popularizací vědy. V minulém roce mu prezident České republiky udělil medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství.

Před 110 lety byla nalezena takzvaná čáslavská kalva.
Před 110 lety byla nalezena takzvaná čáslavská kalva

V Čáslavi přednášel profesor Čornej již více než desetkrát. Na otázky o pravosti čáslavské Žižkovy kalvy je tedy už zvyklý. Ani tentokráte nebyl o tuto otázku ochuzen. Její pravost ovšem nemohl ani potvrdit a ani vyvrátit. Přesto popsal cestu, která by mohla vést k bližšímu poznání Žižkovy lebky: „V posledních letech se výrazně zdokonalily metody, kterými lze určit stáří kostí. To lze určit s přesností padesáti let. Záleží jen na čáslavském magistrátu, jestli kalvu k tomuto zkoumání zapůjčí.“