„Tři koncerty už máme vyprodané, ale stále je z čeho vybírat. Forma tvůrčí dílny festivalu zůstává zachována i pro letošní ročník,“ uvedla výkonná ředitelka festivalu Alena Turková. Po dvouleté absenci většiny zahraničních umělců, způsobené pandemickou situací, se letos posluchači znovu dočkají zvučných jmen ze všech koutů světa.

„Na zahajovacím koncertě v chrámu svaté Barbory, ale i na dalších koncertech, zahraje fenomenální houslista Milan Paľa, kterého rozhodně stojí za to slyšet,“ uvedl umělecký ředitel festivalu, violoncellista Jiří Bárta. Podle něho bude význačný i závěrečný koncert, který je věnován Josefu Sukovi a jeho koncertu na zakládajícím ročníku festivalu v roce 2008. „Josefa Suka nahradí Pavel Šporcl. Mistr Suk nad námi tehdy držel ochrannou ruku, když jsme festival zakládali,“ vzpomínal Bárta.

Festival, který proběhne tradičně na několika místech v Kutné Hoře i mimo ni, nabídne devět koncertů. Návštěvníci se podívají do chrámu sv. Barbory, kostela sv. Jana Nepomuckého, kostela sv. Jakuba, kaple Božího těla nebo do kostela Zvěstování Panny Marie v Bohdanči.

Zazní například symfonie Ejhle člověk! brněnského skladatele Františka Gregora Emmerta, uvedeny budou i houslové Růžencové sonáty Heinricha Ignaze Bibera v kontrastu se skladbami Pascala Dusapina.

Zmínku zaslouží i uvedení raných preludií Olivera Messiaena v kontrastu s 24 preludii Alexandra Scriabina doplněných o původní autorsky zamýšlené scénické osvětlení exponované v chrámu sv. Barbory. Chybět nebudou ani skladby Antonína Dvořáka, Josefa Suka, Fryderyka Chopina či Ludwiga van Beethovena.

Vystupující na letošním ročníku festivalu
Klavír: Piers Lane, Terezie Fialová
Klavír a harmonium: Jan Simon
Housle: Milan Pala, Roman Patočka, Pavel Šporcl, Lenka Torgersen, Miroslav Ambroš
Viola: Karel Untermüller
Viola da gamba: Michal Raitmajer, Hana Fleková
Violoncello: Jiří Bárta
Klarinet: Michel Raison
Fagot: Jan Hudeček
Varhany: Adam Viktora, Viktor Darebný
Theorba: Jan Krejča
Sbor: Učitelský pěvecký sbor Tyl, Studentský sbor Gaudeamus, Zdeněk Licek – sbormistr
Zdroj: mfkh.cz