Jan Luštinec, emeritní ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici, je odborníkem na slovo vzatým. Dokazuje to mimo jiné jeho kniha „Jan Nepomuk hrabě Harrach“, kterou splatil dluh, laická veřejnost totiž na mecenáše Harracha téměř zapomněla.

V Čáslavi si odborná veřejnost hraběte Harracha obzvlášť váží, výrazně totiž přispěl k rozšíření uměleckoprůmyslových sbírek Včely Čáslavské. Dnes tyto artefakty lze vidět v Městském muzeu v Čáslavi.

Z archeologického průzkumu při výstavbě obchvatu Církvice.
Archeologové ukončili rozsáhlý výzkum u Církvice. Nálezy byly hodně zajímavé

Jan Nepomuk hrabě Harrach byl výjimečnou osobností, v minulých desetiletích opomíjenou. Stál u zrodu Národního divadla a Národního muzea, které díky němu stojí na Václavském náměstí. Zasloužil se o Matici českou, podporoval Bedřicha Smetanu, Karla Jaromíra Erbena a další české umělce.

Založil hospodářskou školu a vzorový statek, učil rolníky efektivně hospodařit. V Krkonoších prosazoval smíšené lesy, zavedl účelné využívání vody. Angažoval se v průmyslu a politice. Nechal vybudovat rozhlednu, postavil výletní restauraci, zřizoval turistické cesty v Krkonoších.

Z oslavy 100. výročí založení Střední zemědělské školy v Čáslavi.
OBRAZEM: Čáslavská zemědělka oslavila stovku

Daroval dříví na stavbu sokolovny a zasadil se o vybudování železnice. Financoval mnoho nejrůznějších akcí a výstav, podporoval různé spolky, Čechům ve Vídni založil první českou školu a koupil kostel, kde se sloužily mše v češtině. Dokonce nařídil na svém panství úřadování v češtině, což bylo v té době zcela výjimečné.

Je důležité připomínat renesanční lidi typu Jana Harracha. Stopy zanechal také v Čáslavi. Kromě toho, že daroval již zmíněné vzácné artefakty Včele Čáslavské, také zorganizoval v Čáslavi zemědělskou výstavu.

Doktor Jan Luštinec sklidil velký potlesk a byl „propuštěn“ po slibu, že v Čáslavi nebyl naposledy!