Program poté pokračoval komentovanou prohlídkou kostelů sv. Jiljí a sv. Aloise. Prohlídka s výkladem se konala také v Tyršových sadech. Své umění předvedla skupina historického šermu, která kromě ukázek soubojů sehrála i středověkou popravu.

Současně probíhaly soutěže se skauty, ochutnávka bylinných čajů, ukázka dřevosochání a spousty jiných aktivit určených převážně pro děti.

Přestávku mezi vystoupením hudebních skupin vyplnily divadelníci místního divadelního spolku Uhlíř, kteří sehráli ukázku z nově nastudovaného pásma balad Kytice. Celé představení Kytice se konalo večer v místní sokolovně a postaralo se o závěr zdařilých Janovických slavností.