Vernisáž výstavy Samota uprostřed davu se uskuteční v sobotu 2. října, k vidění pak bude až do neděle 16. ledna. Výstava zahrne malby, grafiky, fotografie, sochy i videa mnoha umělců, kteří se známým „prokletým básníkem“ nechali inspirovat.

Na návštěvníky galerie tak čekají sochy Quida Kociana či Jana Štursy, fotografie Ivana Pinkavy i znepokojivé obrazy Martina Gerboce či audiovizuální animace Františka Štorma. „Jeden sál bude věnován jedné z jeho nejslavnějších básní Mršina neboli Zdechlina,“ sdělila autorka výstavy Kristýna Jirátová Jirátová.

Baudelaire žil v letech 1821 až 1867 a bývá označování za prvního z prokletých básníků. Jeho stěžejním dílem je sbírka Květy zla, která bude též vystavena.

Další dvě výstavy, Wasteland a Baletka s plnovousem, jsou v galerii k vidění od poloviny září. Vytvořili je malíři Šimon Sýkora a Michaela Petrů.

V nadcházejícím období bude v galerii opravdu živo. Kromě doprovodných programů, workshopů a komentovaných prohlídek ve středočeské galerii připravují i speciální program na začátek adventu. V sobotu 27. listopadu se zde odehraje třetí ročník akce Advent – design – GASK.

Kurátorka akce Veronika Marešová zdůraznila, že se nebude jednat pouze o klasický design market, ale o komponovaný celodenní Vánoční program. „Tato akce propojuje místní gastronomické a kulinářské mágy s osobním přístupem designérů, kteří dlouhodobě spolupracují s GASK na komerční i nekomerční bázi. Zároveň jsou za součinnosti s Lektorským centrem GASK přichystány atraktivní zážitky pro dospělé i dětské návštěvníky, doplňující workshopy zúčastněných umělců. Nechybí samozřejmě ani divadelní a hudební produkce,“ doplnila.

Jako doprovodný program GASK nabízí workshop s malířkou Michaelou Petrů a komentovanou prohlídku výstavy Samota uprostřed davu s komentářem Kristýny Jirátové.