Starostka Soňa Křenová zahájila program a přivítala všechny hosty. Poté se na pomyslném pódiu objevily děti z místní mateřské školy, které si pod vedením svých učitelek připravily program plný tance a básniček. Na závěr svého vystoupení si zatančily společně s maminkami. Za svůj milý a dojemný program byly odměněny sladkostmi a každá z učitelek kyticí.

Poté palubovka patřila taneční akademii Shadow. Tanečnice postupně předvedly celkem pět ukázek tanců v různých stylech. Svou energií uchvátily publikum a za svůj úžasný výkon si vysloužily potlesk a kytice z rukou starostky.

Závěrečnou tečkou programu byl kabaret Točte se pardálové v podání Petra Kubce a Petry Škorpíkové. Během kabaretu zazněly známé staropražské písničky a nechyběly ani humorné scénky. Kabaretní duo tak s humorem zakončilo oslavu Dne matek v Kácově.