Praneteř generála Františka Moravce Marta Šenkapounová předala při setkání rodiny a přátel na Nové scéně Dusíkova divadla šest kalendářů s podpisy autorů a věnováním jako dárek generálovým potomkům žijícím v USA.

Vnučka Anita Moravec Gard, vnuk Alan Moravec Gard s manželkou Donnou Gard a pravnučka Alicia Francis Carter převzali kalendáře při slavnostním ukládání generálových ostatků v jeho rodné Čáslavi.

| Video: Youtube

Kalendář nazvaný Osobnosti Čáslavska namalovaly čáslavské děti pod vedením učitelky Renaty Janouškové. A právě jednou z namalovaných čáslavských osobností byl brigádní generál František Moravec, který je pokládán za autora plánu operace Anthropoid na odstranění zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

„Kalendář je krásný, jsme ohromeni talentem a poctivou prací čáslavských žáků a žákyň místní umělecké školy. Je velmi dojemné číst osobní poznámky od autorů obrázků,“ vzkázala za rodinu z USA Anita Moravec Gard.

„Myslím, že můj dědeček František Moravec by řekl, že žáci už v životě něčeho dosáhli. Kalendář a nápad ho vydat se nám moc líbil, děkuji za celou rodinu za milý a vzácný dárek,“ dodala generálova vnučka.

Někdy se říká se, že dnešní děti a mládež jsou povrchní a nemají zájem o historii. To rozhodně neplatí pro žáky a žákyně výtvarného oboru Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi. Důkazem jsou kalendáře, které zdobí domácnosti nejen v Česku, ale také ve Spojených státech amerických!