Expozice mapuje vývoj loutkářství v regionu, její základ tvoří loutky po Karlu Novákovi, který působil na Čáslavsku v letech 1878 až 1902 a s jehož jménem je především spojována loutkářská tradice v regionu. Výstavu doplňují písemné materiály loutkářského rodu Dubských z Kaňku. Loutky jsou povětšinou naaranžovány do poutavých scén, do divadelních pozic, takže výstava působí pozoruhodně živým dojmem.

Kurátorem a autorem výstavy je Jiří Žaloudek, známý veřejnosti v regionu zatím spíše svými obdivuhodnými sportovními výkony. Jak se potkal populární silák s loutkami?

„O tradici loutkářství na Čáslavsku vím už delší dobu, stejně jako o loutkách, které jsou uloženy v depozitáři zdejšího muzea. Bylo mi líto, že by měly jenom tak nečinně ležet, a původně jsem myslel, že bychom mohli začít hrát loutkové divadlo,“ rozpovídal se Jiří Žaloudek.
„Z toho ovšem prozatím sešlo, z časových důvodů. Vznikla tedy myšlenka udělat výstavu. Protože na zaplnění prostoru výstavní síně by naše loutky nestačily, požádali jsme o pomoc Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi a také Státní okresní archiv v Kutné Hoře a také díky jejich spolupráci se podařilo výstavu realizovat,“ doplnil.

Výstavu, která má ambice přitáhnout do galerie na Žižkově náměstí návštěvníky všech věkových kategorií, si můžete přijít prohlédnout až do třicátého května.