Soubor, mezi jehož členy jsou i kutnohorští občané, 
sáhl při výběru skladeb pro koncert do děl těch největších klasiků. Hned v úvodu zazněly i laikům známé úryvky z Braniborského koncertu číslo 3 G dur od Johanna Sebastiana Bacha. Poté přišel na řadu Joseph Haydn a jeho Koncert č. 1 C dur pro housle, který si přítomní vychutnali v podání Ludmily Štětinové. Následovaly Rumunské tance Bély Bartóka a celý koncert uzavřela Suita Leoše Janáčka, kterou skladatel zkomponoval v pouhých třiadvaceti letech.