Výstava Pokrevní vztahy byla uspořádána v rámci 150. výročí vzniku Umělecké besedy a 50. výročí založení dnešní Galerie Středočeského kraje. 

Umělecká beseda jako nejstarší český spolek svého druhu sdružuje nejen výtvarníky, ale také literáty, hudebníky, teoretiky a přátele umění, a je tak jedním z mála spolků, které se aktivně věnují vzájemné komunikaci mezi jednotlivými tvůrčími obory.

Vernisáže Pokrevních vztahů se zúčastnilo více než sto návštěvníků. Ozvláštnila ji komentovaná prohlídka s kurátorem Richardem Drurym.