Pod pamětní deskou významného rodáka z Žehušic Jana Václava Sticha, známého ve světě jako Giovanni Punto, se rozezněly tóny rohů z 18. století. Hornisté Josef Brázda a jeho jmenovec Hladík zahráli několik skladeb od J. V. Sticha. „Hráli jsme na autentické hudební nástroje, na které Stich tvořil,“ vysvětlil hornista Josef Brázda, který se svým kolegou už po několikáté zahajuje slavnosti.

Troubili v kostele i jelenům v oboře

Následně se skromný průvod přesunul do blízkého kostela sv. Marka, kde Svatohubertskou mši faráře Jana Kmoníčka doprovodil devítičlenný sbor trubačů z Tábora. Mocný zvuk lesních rohů se nesl kostelem a navodil slavnostní atmosféru. Myslivecké i křesťanské písně si přišlo poslechnout padesát diváků. „Na slavnosti chodím každý rok a strašně moc se mi to líbí. Byla jsem na všech ročnících,“ pochlubila se Marie Vognarová ze Žehušic, která doposud nevynechala jediný ročník těchto slavností.

Mnohem více zájemců přilákalo troubení v oboře. Táborský sbor hornistů zatroubil slavnostně jelenům i přihlížejícím a následně se všechna pozornost přenesla právě na stádo jelenů. Vzácní bílí jeleni evropští ochotně pózovali diváků, kteří si je se zájmem fotografovali. Kromě dopoledního krmení těchto sudokopytníků si návštěvníci vyslechli i přednášku o jejich chovu a o historii žehušické obory.

Žáci vzpomínali na Františka Šolce

V jedenáct hodin se setkali na Základní škole Jana Václava Sticha-Punta návštěvníci a bývalí žáci profesora Františka Šolce. Ten byl zakladatelem Slavností lesního rohu a letošní ročník je věnován jeho nedožitým devadesátým narozeninám. Celý Festival Jana Václava Sticha-Punto i Slavnosti lesního rohu byly zakončeny závěrečným koncertem v kostele sv. Marka.

ZUZANA LEBDUŠKOVÁ